Archiv: 14. 6. 2013, ročník: 26, číslo: 3 flag

Počet nalezených položek: 17

Úvodní slovo

Editorial

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 155.
Autoři: Hájek Roman

Přehled

Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu se zaměřením na kombinaci s bortezomibem

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 163-169. DOI: 10.14735/amko2013163.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – thalidomid – bortezomib – imunomodulační látky
Autoři: Hájek Roman, Plonková Hana, Gumulec Jaromír

Karcinom prostaty, aktuální dilema uroonkologie. Jak prospět ohroženým pacientům a neuškodit těm ostatním

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 170-178. DOI: 10.14735/amko2013170.
Klíčová slova: urogenitální nádory – nádory prostaty – karcinom prostaty – prostatický specifi cký antigen – screening PSA – konzervativní léčba
Autoři: Hanuš Miroslav, Matoušková Michaela, Dušek Ladislav

Inhibice signalizace B buněčným receptorem: první cílená léčba u chronické lymfocytární leukemie a dalších B buněčných lymfomů

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 179-185. DOI: 10.14735/amko2013179.
Klíčová slova: BCR signalizace – B buněčný receptor – Btk protein – Syk protein – Lyn protein – PI3K – CAL- 101 – PCI- 32765 – R788
Autoři: Mráz Marek, Doubek Michael, Mayer Jiří

Udržiavacia liečba lenalidomidom u pacientov s mnohopočetným myelómom

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 186-190. DOI: 10.14735/amko2013186.
Klíčová slova: mnohopočetný myelóm – lenalidomid – udržiavacia liečba
Autoři: Roziaková Ĺubica, Mistrík Martin

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 191-194. DOI: 10.14735/amko2013191.
Klíčová slova: průlomová bolest – fentanyl – opiody – optimalizace analgetické medikace – záchranná
Autoři: Sláma Ondřej

Původní práce

Komunikácia ako súčasť suportívnej terapie v onkológii

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 195-200. DOI: 10.14735/amko2013195.
Klíčová slova: nádorová choroba – psychosociálna záťaž – suportívna liečba – komunikácia – princípy – dopad – výučba
Autoři: Bencová Viera

Výsledky kurativní chemoradioterapie u pacientů s karcinomy anu

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 201-207. DOI: 10.14735/amko2013201.
Klíčová slova: karcinom anu – chemoradioterapie – radioterapie – analýza přežití
Autoři: Gombošová Jana, Pospíšil Petr, Tichá Hana, Šlampa Pavel

Kazuistika

Pacientka s metastatickým karcinoidem z pohárkových buněk

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 208-212. DOI: 10.14735/amko2013208.
Klíčová slova: karcinoid z pohárkových buněk – nádory apendixu – chemoterapie
Autoři: Bencsiková Beatrix, Jurečková Andrea, Lžičařová Eva, Karásek Petr, Vyzula Rostislav

Karcinom prsu u monozygotních dvojčat

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 213-217. DOI: 10.14735/amko2013213.
Klíčová slova: karcinom prsu – gen BRCA1 – gen BRCA2 – monozygotní dvojčata – rizikové faktory
Autoři: Hladíková Andrea, Plevová Pavlína, Macháčková Eva

Informace

Informace z České onkologické společnosti

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 217.

Aktuality v onkologii

Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 218.
Klíčová slova: kazuistiky
Autoři: Holečková Petra, Maňásek Viktor, Tomíška Miroslav, Šachlová Milana, Pazdrová Gabriela, Krčmová Lenka, Beneš Petr

Sdělení

Léčba závislosti na tabáku

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 219-220.
Klíčová slova: poruchy vyvolané užíváním tabáku – odvykání užívání tabáku – prevence a kontrola
Autoři: Šebestová Mariana, Jakubíčková Barbora , Skřičková Jana

Různé

Onkologie v obrazech. Rozměrná regionální metastáza melanomu

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 221.
Klíčová slova: melanom
Autoři: Fait Vuk

Osobní zprávy

Prof. MU Dr. Ľudovít Milan Jurga, DrSc. – významné jubileum

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 222-223.
Autoři: Mechl Zdeněk

Jubileum pana profesora MUDr. Dalibora Ondruše, DrSc.

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 224.
Autoři: Breza (1948-) Ján

Jaroslav Bakeš (1871–1930): lékař, na něhož se zapomnělo / Gustav Novotný

Klinická onkologie. 2013; 26(3): 225.
Autoři: Fait Vuk

Se zaškrtnutými položkami: