Archiv: 15. 8. 2013, ročník: 26, číslo: 4 flag

Počet nalezených položek: 13

Úvodní slovo

Jaké bylo ASCO 2013

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 231.
Klíčová slova: ASCO
Autoři: Tomášek Jiří

Přehled

Moderní zobrazovací techniky pro antracyklinová cytostatika – literární přehled

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 239-244. DOI: 10.14735/amko2013239.
Klíčová slova: nanomedicína – cytostatika – doprava léčiv – doxorubicin – lipozomy
Autoři: Blažková Iva, Vaculovičová (Ryvolová) Markéta, Křížková Soňa, Jílková Eva, Kopel Pavel, Eckschlager Tomáš, Stiborová Marie, Adam Vojtěch, Kizek René

Současné trendy adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 245-250. DOI: 10.14735/amko2013245.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – časná fáze – adjuvantní chemoterapie – molekulárně cílená léčba
Autoři: Kolek Vítězslav

Degradace proteinů ubikvitin-proteazomovou dráhou

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 251-256. DOI: 10.14735/amko2013251.
Klíčová slova: proteazom – ubiquitin – NF-kappa B – proteazomové inhibitory – degradace proteinů
Autoři: Matějíková Jana, Bešše (Kubiczková) Lenka, Sedlaříková Lenka, Potáčová Anna, Hájek Roman, Ševčíková Sabina

Původní práce

Karcinom pankreatu a faktory životního stylu

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 257-262. DOI: 10.14735/amko2013257.
Klíčová slova: nádory slinivky břišní – životní styl – rizikové faktory
Autoři: Azeem Kateřina, Ševčíková Jarmila, Tomášková Hana, Horáková Dagmar, Procházka Vlastimil, Martínek Arnošt, Shonová Olga, Janout Vladimír, Kollárová Helena

Cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve po stimulaci IL-2 a CpG oligonukleotidem DSP30 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 263-270. DOI: 10.14735/amko2013263.
Klíčová slova: cytogenetika – chronická lymfocytární leukemie – interleukin-2 – CpG- ODN DSP30 – fl uorescenční in situ hybridizace – kultivace – chromozomální aberace
Autoři: Štěpanovská Kristina, Vaňková Gabriela, Némethová Veronika, Tomášiková Lenka, Šmuhařová Petra, Divíšková Eva, Vallová (Vránová) Vladimíra, Kuglík Petr, Plevová (roz. Malinová) Karla, Oltová Alexandra, Doubek Michael, Pospíšilová Šárka, Mayer Jiří

Registr neuroendokrinních nádorů (NET) v ČR po třech letech sběru dat

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 271-280. DOI: 10.14735/amko2013271.
Klíčová slova: neuroendokrinní nádor – karcinoid – malobuněčný neuroendokrinní karcinom – registr – klasifi kace WHO 2010 – somatostatin – incidence – prevalence
Autoři: Vítek Pavel, Strenková Jana, Sedláčková Eva, Barkmanová Jaroslava, Mužík Jan, Louthan (-2014) Oldřich

Kazuistika

Synchronní bilaterální testikulární tumor ze zárodečných buněk: kazuistika a přehled literatury

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 281-285. DOI: 10.14735/amko2013281.
Klíčová slova: bilaterální seminom – kryptorchizmus – radioterapie – testikulární rakovina – nádor ze zárodečných buněk
Autoři: Detti Beatrice, Scoccianti Silvia, Cassani Sara, Franzese C., Di Cataldo Vanessa, Villari Donata, Cai Tommaso, Desideri Isacco, Livi Lorenzo, Lapini Alberto, Nicita Giulio, Carini Marco, Biti Giampaolo

Je ten istý tyrozín- kinázový inhibítor efektívny aj po vzniku mozgových metastáz? Kazuistika

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 286-290. DOI: 10.14735/amko2013286.
Klíčová slova: renálny karcinóm – mozgové metastázy – cielená liečba – sunitinib
Autoři: Obertová Jana, Mego Michal, Palacka Patrik, Rajec Ján, Chovanec Michal, Mardiak Jozef

Aktuality v onkologii

Týdenní vs dvoutýdenní aplikace cetuximabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – aktuální klinická data

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 291-293.
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Němeček Radim

Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 295.
Autoři: Šachlová Milana, Maňásek Viktor, Tomíška Miroslav, Holečková Petra, Pazdrová Gabriela, Krčmová Lenka, Beneš Petr

Sdělení

Dimenze onkochirurgie

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 296-297.
Klíčová slova: chirurgická léčba – neoplazmy – přehled – premalignita – chirurgické stadium – pokročilá nemoc
Autoři: Horváth Teodor A.

Různé

Oncology in Images

Klinická onkologie. 2013; 26(4): 298.
Autoři: Szturz Petr, Bednařík Otakar, Brančíková Dagmar, Mechl Zdeněk, Mayer Jiří

Se zaškrtnutými položkami: