Archiv: 14. 2. 2014, ročník: 27, číslo: 1 flag

Počet nalezených položek: 18

Úvodní slovo

Editorial

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 5.
Klíčová slova: GISTs
Autoři: Kocáková Ilona

Přehled

Druhé nádory – příčiny, incidence a budoucnost

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 11-17. DOI: 10.14735/amko201411.
Klíčová slova: novotvary vícečetné primární – s léčbou spojené nádory – SEER program
Autoři: Koubková Lucie, Hrstka Roman, Dobeš jr. Petr, Vojtěšek Bořivoj, Vyzula Rostislav

Cytokinové profily mnohočetného myelomu a Waldenströmovy makroglobulinemie

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 18-23. DOI: 10.14735/amko201418.
Klíčová slova: mnohočetný myelom − Waldenströmova makroglobulinemie – cytokiny − mikroprostředí kostní dřeně
Autoři: Sedlaříková Lenka, Sadílková Kateřina, Bešše (Kubiczková) Lenka, Hájek Roman, Ševčíková Sabina

Lymfomy se dvěma zásahy – přehled literatury a kazuistika

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 24-32. DOI: 10.14735/amko201424.
Klíčová slova: B lymfocyty – tvorba protilátek – B lymfomy – lymfomy se dvěma zásahy
Autoři: Šmardová Jana, Moulis Mojmír, Lišková Květoslava, Koptíková Jana, Hrabálková Renata, Klusáková Jarmila

Původní práce

Interakcia medzi p53 a MDM2 v nádorových bunkách karcinómu pľúc

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 33-37. DOI: 10.14735/amko201433.
Klíčová slova: onkoproteín p53 – MDM2 proteín – karcinóm pľúc – imunohistochémia
Autoři: Rybárová Silvia, Hodorová Ingrid, Vecanová Janka, Muri Jozef, Mihalik Jozef

Chirurgická liečba metastáz a jej vplyv na prognózu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 38-44. DOI: 10.14735/amko201438.
Klíčová slova: kolorektálny karcinóm – pečeňové metastázy – metastázektomia – prognóza – preživanie
Autoři: Ševčíková Katarína, Ušáková Vanda, Bartošová Zdena, Sabol Martin, Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor, Špánik Stanislav

Na MRI založené 3D plánování brachyradioterapie karcinomů děložního hrdla – naše zkušenosti s použitím uterovaginálního aplikátoru Vienna Ring MR‑ CT

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 45-51. DOI: 10.14735/amko201445.
Klíčová slova: nádory děložního čípku – brachyterapie – plánování radioterapie – magnetická rezonance – uterovaginálni aplikátor
Autoři: Vojtíšek Radovan, Mouryc František, Čechová D., Ciprová R., Ferda Jiří, Fínek Jindřich

Kazuistika

Významná protinádorová účinnost imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního tumoru – kazuistika

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 52-55. DOI: 10.14735/amko201452.
Klíčová slova: gastrointestinální stromální tumory – c‑ kit receptor – PDGF alfa receptor – imatinib mesylát
Autoři: Kocáková Ilona, Kocák Ivo, Špelda Stanislav, Fabián Pavel, Jurečková Andrea, Vyzula Rostislav

Gastrointestinální stromální nádor žaludku s diseminací do kostí – kazuistika a přehled literatury

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 56-59. DOI: 10.14735/amko201456.
Klíčová slova: gastrointestinální stromální nádory – kost – metastázy
Autoři: Şahin E., Yetişyiğit T., Öznur M., Elboğa U.

Sdělení

Předávání znalostí na letní škole Regionálního centra aplikované molekulární onkologie v roce 2013

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 60-63.
Klíčová slova: vzdělávání – molekulární biologie – metodologie – statistika – laboratorní výzkum – nádorové procesy
Autoři: Sheard M.A., Zdražilová Dubská Lenka

Erratum

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 63.

Aktuality v onkologii

Biosimilars (ne)jen v onkologii – dnešní realita i budoucnost

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 64-66.
Autoři: Demlová Regina

Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 67-68.
Autoři: Maňásek Viktor, Pazdrová Gabriela, Holečková Petra, Šachlová Milana, Tomíška Miroslav, Krčmová Lenka, Beneš Petr

Enzalutamid (Xtandi®) – nová šance pro pacienty s kastračně refrakterním karcinomem prostaty

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 69-70.
Autoři: Tomášek Jiří

Různé

Onkologie v obrazech. Umělecké projevy toxicity protinádorové léčby

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 71.
Autoři: Svoboda Marek

Recenze knihy „Principy systémové protinádorové léčby“

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 73.
Autoři: Říhová Blanka

Osobní zprávy

V lednu letošního roku zemřel ve vysokém věku doc. MU Dr. Václav Bek, DrSc.

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 72.
Autoři: Konopásek Bohuslav

Informace

Informace z České onkologické společnosti

Klinická onkologie. 2014; 27(1): 73.

Se zaškrtnutými položkami: