Hledání článků flag

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 2548 zrušit všechny filtry
Klin Onkol 2017; 30(2): 83-85.
Autoři: Linhartová Věra, Svoboda Marek, Fait Vuk
Klin Onkol 2017; 30(2): 87.
Autoři: Mechl Zdeněk
Klin Onkol 2017; 30(2): 93-99. DOI: 10.14735/amko201793.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – chemoterapie – poškození kognice – rizikové faktory
Autoři: Fayette Dan, Gaherová Ľubica, Kozák Tomáš, Marková Jana, Móciková Heidi, Horáček Jan
Klin Onkol 2017; 30(2): 100-105. DOI: 10.14735/amko2017100.
Klíčová slova: embolie a trombóza – zhoubný nádor – trombóza centrálního venózního katetru – doporučení
Autoři: Halámková Jana, Penka Miroslav
Klin Onkol 2017; 30(2): 106-114. DOI: 10.14735/amko2017106.
Klíčová slova: káva – chemoprevence – antioxidační enzym – detoxikační enzym – protizánětlivý účinek
Autoři: Neuwirthová Jana, Gál Břetislav, Smilek Pavel, Urbánková Pavla
Klin Onkol 2017; 30(2): 115-120. DOI: 10.14735/amko2017115.
Klíčová slova: karcinóm prostaty – incidencia – mortalita – prevalencia – klinické štádiá
Autoři: Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2017; 30(2): 121-127. DOI: 10.14735/amko2017121.
Klíčová slova: karcinom prostaty – stereotaktická radioterapie – kvalita života
Autoři: Skácelíková Eva, Feltl David, Cvek Jakub, Jelenová Táňa, Knybel Lukáš, Tomášková Hana
Klin Onkol 2017; 30(2): 128-130. DOI: 10.14735/amko2017128.
Klíčová slova: anémie – autoimunitní událost – anti-CTLA-4
Autoři: Ramos Bruno, Gastal Gustavo, Rovere Rodrigo Kraft
Klin Onkol 2017; 30(2): 131-135. DOI: 10.14735/amko2017131.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – spinocelulární karcinom plic – erlotinib – léčba – tyrozinkinázový inhibitor
Autoři: Šatánková Monika , Brat Kristián, Tomíšková Marcela, Robešová Blanka, Skřičková Jana
Klin Onkol 2017; 30(2): 135.
Klin Onkol 2017; 30(2): 137-140.
Autoři: Kubeček Ondřej
Klin Onkol 2017; 30(2): 137.
Klin Onkol 2017; 30(2): 143-145.
Klin Onkol 2017; 30(2): 147-148.
Autoři: Haber Jan, Trněný Marek
Klin Onkol 2017; 30(2): 151.
Autoři: Šlampa Pavel

Se zaškrtnutými položkami: