Archiv: 31. 12. 2008, ročník: 12, číslo: 4

Obálka časopisu Onkologická péče
Celé číslo v PDF

V tomto čísle upozorňujeme na:

Počet nalezených položek: 12

Editorial

Vážené čtenářky a čtenáři,

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 0 - 1
Klíčová slova: nádory plic, nádory pleury, nádory thymu
Autoři: Skřičková Jana

Odborné články

Bronchogenní karcinom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 2 - 4
Klíčová slova: bronchogenní karcinom, epidemiologie, etiologické faktory, klinické příznaky, fyzikální vyšetření,
Autoři: Babičková (Jakubíková) Lenka, Skřičková Jana

Malobuněčný karcinom plic

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 4 - 5
Klíčová slova: malobuněčný karcinom plic, prognóza, klinická stadia, léčba
Autoři: Babičková (Jakubíková) Lenka, Skřičková Jana

Nemalobuněčný karcinom plic

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 5 - 9
Klíčová slova: Nemalobuněčný karcinom plic, Morfologická klasifikace, léčba
Autoři: Skřičková Jana, Tomíšková Marcela, Kaplanová Jana

Paliativní léčba malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 9 - 10
Klíčová slova: paliativní léčba syndromu horní duté žíly, paliativní léčba maligního pleurálního výpotku, paliativní léčba nádorové obstrukce dýchacích cest,
Autoři: Skřičková Jana, Tomíšková Marcela

Maligní pleurální mezoteliom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 10 - 13
Klíčová slova: maligní pleurální mezoteliom, epidemiologie a etiologické faktory, léčba
Autoři: Špelda Stanislav, Skřičková Jana, Staňková Yvonne

Thymom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 13 - 15
Klíčová slova: thymom, symptomy, diagnostika, léčba, prognóza
Autoři: Kaplanová Jana, Skřičková Jana

Metastatický kolorektální karcinom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 15 - 18
Klíčová slova: KRK, metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Kala Zdeněk

Cetuximab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 19 - 21
Klíčová slova: Cetuximab, metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Brančíková Dagmar, Mechl Zdeněk

Prediktivní markery

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 21 - 22
Klíčová slova: prediktivní markery, Exprese EGFR, Mutace k-ras genu,
Autoři: Neuwirthová Jana, Kostřicahová Rom

Saturácia spirituálnych potrieb u onkologického pacienta

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 22 - 24
Klíčová slova: spirituální potřeby, spiritualita, duchovno
Autoři: Majerníková Ludmila, Jakabovičovává Anna

Přečtěte si

Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 25 - 25
Autoři: Haškovcová Helena

Se zaškrtnutými položkami: