Hledání článků

Počet nalezených položek: 106

Stránka:  , 1 , 2 ... 5 , 6následujícína konec

Vážené čtenářky a čtenáři,

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 0 - 1
Klíčová slova: nádory plic, nádory pleury, nádory thymu
Autoři: Skřičková Jana

Bronchogenní karcinom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 2 - 4
Klíčová slova: bronchogenní karcinom, epidemiologie, etiologické faktory, klinické příznaky, fyzikální vyšetření,
Autoři: Babičková (Jakubíková) Lenka, Skřičková Jana

Malobuněčný karcinom plic

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 4 - 5
Klíčová slova: malobuněčný karcinom plic, prognóza, klinická stadia, léčba
Autoři: Babičková (Jakubíková) Lenka, Skřičková Jana

Nemalobuněčný karcinom plic

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 5 - 9
Klíčová slova: Nemalobuněčný karcinom plic, Morfologická klasifikace, léčba
Autoři: Skřičková Jana, Tomíšková Marcela, Kaplanová Jana

Paliativní léčba malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 9 - 10
Klíčová slova: paliativní léčba syndromu horní duté žíly, paliativní léčba maligního pleurálního výpotku, paliativní léčba nádorové obstrukce dýchacích cest,
Autoři: Skřičková Jana, Tomíšková Marcela

Maligní pleurální mezoteliom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 10 - 13
Klíčová slova: maligní pleurální mezoteliom, epidemiologie a etiologické faktory, léčba
Autoři: Špelda Stanislav, Skřičková Jana, Staňková Yvonne

Thymom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 13 - 15
Klíčová slova: thymom, symptomy, diagnostika, léčba, prognóza
Autoři: Kaplanová Jana, Skřičková Jana

Metastatický kolorektální karcinom

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 15 - 18
Klíčová slova: KRK, metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Kala Zdeněk

Cetuximab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 19 - 21
Klíčová slova: Cetuximab, metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Brančíková Dagmar, Mechl Zdeněk

Prediktivní markery

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 21 - 22
Klíčová slova: prediktivní markery, Exprese EGFR, Mutace k-ras genu,
Autoři: Neuwirthová Jana, Kostřicahová Rom

Saturácia spirituálnych potrieb u onkologického pacienta

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 22 - 24
Klíčová slova: spirituální potřeby, spiritualita, duchovno
Autoři: Majerníková Ludmila, Jakabovičovává Anna

Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Onkologická péče, 12, 2008, 4, 25 - 25
Autoři: Haškovcová Helena

Vážené čtenářky a čtenáři,

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 0 - 1
Autoři: Vorlíčková Hilda

Úloha gastroenterologa ve screeningovém programu

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 1 - 2
Klíčová slova: zhoubné nádory střeva, kolorektální karcinom, primární prevence, sekundární prevence
Autoři: Šachlová Milana

Kolorektální karcinom

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 3 - 10
Klíčová slova: kolorektální karcinom, zhoubný nádor tlustého střeva, příznaky, diagnostika, léčba
Autoři: Kala Zdeněk

Radioterapie nádorů konečníku

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 11 - 13
Klíčová slova: radioterapie, kolorektální karcinom, zhoubný nádor tlustého rekta
Autoři: Macháňová Magda

Systémová léčba kolorektálního karcinomu

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 13 - 16
Klíčová slova: kolorektální karcinom, zhoubný nádor tlustého střeva, systémová léčba
Autoři: Büchler Tomáš

Historie a současnost péče o pacienty se stomií. Práce stomasestry na lůžkové části onkologie

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 17 - 18
Klíčová slova: stomie, stomasestra
Autoři: Mariňáková Alena

Vedomosti a postoje žien ku kolorektálnemu karcinómu

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 18 - 20
Klíčová slova: prevence, průzkum, kolorektální karcinom, zhoubný nádor tlustého střeva, vědomosti, vzdělávání, osvěta
Autoři: Legíňová Petra, Schmidtová Zuzana

Mezinárodní asociace stomiků

Onkologická péče, 12, 2008, 3, 21 - 24
Klíčová slova: stomie, Mezinárodní asociace stomiků, IOA, charta práv stomiků
Autoři: Kleinwächter Vladimír

Stránka:  , 1 , 2 ... 5 , 6následujícína konec

Se zaškrtnutými položkami: