O časopisu

ISSN: 1214-5602 (print)
ISSN: 1802-7407 (on-line)

Vydavatel:
Česká asociace sester, Sekce onkologická (vstup pro členy)

Pod záštitou:
České onkologické společnosti ČLS JEP

Redakce a redakční rada

Redaktorka: Ludmila Podešvová (email: podesva@seznam.cz)

Redakční rada:

Předsedkyně: Hilda Vorlíčková (email: hvorlickova@centrum.cz)

Členové:
prim. MUDr. Jiří Bartoš (email: jiri.bartos@nemlib.cz)
Bc. Eva Bystřická (email: bystricka@fnplzen.cz)
Dana Hrstková (email: dana.hrstkova@nemlib.cz)
Jana Koželská (email: jana.kozelska@arcus-oc.org)
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (email: zdenekmechl@atlas.cz)
PhDr. Alena Mellanová (email: amell@lf1.cuni.cz)
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (email: petruzelka.lubos@vfn.cz)
MUDr. Samuel Vokurka (email: vokurka@fnplzen.cz)

Rozšířená redakční rada:

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., Praha
Jitka Brožková, Jihlava
Eva Faktorová, České Budějovice
doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., Plzeň
prim. MUDr. Vladimír Koza, Plzeň
Kateřina Křížová, Ústí nad Labem
prim. MUDr. Milan Lysý, Ústí nad Labem
Marie Mrňková, Olomouc
Eva Němcová, Ostrava
doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., Olomouc
doc. MUDr. Jiří Petera, PhD., Hradec Králové
MUDr. Vladimír Spurný, CSc., Brno
Jana Ščudlová, Olomouc
Dagmar Šnydrychová, Brno
prim. MUDr. Pavel Vodvářka, PhD., Ostrava
Dagmar Voženílková, Hradec Králové
Milena Zachardová, Plzeň