IPVZ

Katedra klinické onkologie IPVZ je součástí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), dříve Ústavu pro doškolování lékařů.

Vedením katedry je pověřen doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. lubos.petruzelka@vfn.cz