Onkologické časopisy

Linkos je domovem elektronických verzí dvou onkologických časopisů, hlavního tuzemského časopisu s onkologickou tematikou Klinická onkologie, který má na Linkos archiv od roku 1988, od roku 1999 do dneška dokonce fultextový! Druhou fultextovou e-verzí je časopis Onkologická péče, který donedávna vydávala Česká  asociace sester, vydávání tohoto časopisu bylo však pro nedostatek financí přerušeno. Časopis byl velmi oblíbený a i po přerušení jsou jeho články stále hojně navštěvovány.   

Sekci doplňuje Databáze onkologických časopisů, které obsahuje popisy a odkazy na vícenež 200 elektronických verzí časopisů. Součástí popisů jsou i pravidelně aktualizované impakt faktory.  Časopisy si můžete zobrazit podle abecedy, tematicky, nebo podle stupně přístupu k plným textům. K dispozici je též vyhledávání podle slov z názvu časopisu a podle ISSN.