Autorský kolektiv

Autorský kolektiv webu "Česká onkologická společnost ČLS JEP pro pacienty a jejich blízké"
ISSN 1801-9951

V abecedním pořadí jsou uvedeni lékaři, kteří autorsky přispěli. Seznam je neustále doplňován, stejně jako internetové stránky.

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Bc. Petra Absolonová

MOÚ Brno, Gastroenterologické oddělení

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

LF MU a FN Brno, Interní hematoonkologická klinika

Mgr. Lucia Alakšová

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Mgr. Radka Alexandrová

DLBsH sv. Josefa

Bc. Věra Andrášková

Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek léčebné výživy

Prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Nemocnice Na Bulovce, Chirurgická klinika

Miloš Antoš

Fakultní nemocnice Brno, Dětské rehabilitační oddělení

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Dětská oční klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

MUDr. Marek Baláž

Fakultní nemocnice U sv. Anny

Mgr. Jana Balšínková

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno

MUDr. Renata Belanová

MOÚ Brno, Odd. radiologie

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická klinika l.LF UK a ÚVN

MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.

LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC

Mgr. Veronika Březková

MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření

Alice Cetlová

LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc

MUDr. Michaela Čepelová

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

MUDr. Libor Červinek

MU a FN Brno, Hematologie

MUDr. Jozef Čupka

Praktický lékař pro dospělé, Mediciman sro. a Epigentest

Mgr. Kateřina Doležalová

Nadační fond dětské onkologie Krtek

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinické urologie

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

FN II. chirurgická klinika Olomouc a KOC Nový Jičín

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz LF MU

MUDr. Pavel Dušek

2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika

MUDr. Vladimír Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče

Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

Kardiologická ambulance

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Neurochirurgická klinika

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie

Dagmar Fejerová

LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Bc. Vladislava Felbrová

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky1.LF UK a VFN

MUDr. Richard Feranec

MOÚ Brno, Odd. gynekologické onkologie

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

MU Brno, Ústav preventivního lékařství

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika

Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN VFN Praha

Mgr. Roman Goněc

MOÚ Brno, Úsek klinických studií, úsek přípravy cytostatik

MUDr. Jan Haber , CSc.

I. interní klinika LF UK a VFN

Bc. Barbora Hajtmarová

Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno

Irena Haluzová , DiS

Fakultní nemocnice Brno, Oddělení léčebné výživy

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

1.LF UK Praha a VFN, Urologická klinika

Libuše Hašková

LF MU a MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Chirurgická klinika FN Hradec Králové - Jednotka intenzivní péče

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav patologické anatomie

Mgr. Jakub Horák, PhD

Sanatorium Repromeda, Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky a MOÚ, CEITEC

prof. RNDr. Václav Hořejší, DrSc.

AV ČR, Ústav molekulární genetiky

Ing. Martina Hovorková

DOBRÝ ANDĚL, nadační fond

Ing. Iva Hrnčiříková

MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření

PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

UO a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie a Oddělení klinické hematologie

prof.MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

LF MU Ústav preventivního lékařství

plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.,

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

LF UP a FN, Hemato-onkologická klinika FN

MUDr. Barbora Jakubíčková

FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

MUDr. Lila Janáková

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno

Bc. Monika Janišová

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

MOÚ, Odd. anesteziologie a intenzivní péče

Mgr. Jiřina Juříčková

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

DLBsH Rajhrad a FN Brno, IHOK

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

LF MU a FN Brno Bohunice, Chirurgická klinika

Mgr. Libuše Kalvodová

Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP

Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

MU, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie

MUDr. Eva Kindlová

FNKV, Klinika radioterapie a onkologie

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, KKOP

MUDr. Jana Kleinová

MOÚ Brno, Gastroenterologické oddělení

Bc. Dana Klepárníková

Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU Brno

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ústav patologie a ÚMTM LF UP

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice, odd. radiační onkologie

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

LF UP a FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a TBC

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Masarykův onkologický ústav, Ústavní lékárna

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN

doc.MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie, 1.LF UK a VFN Praha

Mgr. Zuzana Krištínová

Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LFUK, Bratislava

MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Interní gastroenterologická klinika

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum Liberec

MUDr. Radek Lakomý, PhD.

MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče

Mgr. Pavla Lhotová

Nemocnice na Pleši

MUDr. Petr Lokaj

FN Brno, Klinika dětské onkologie

Mgr. Karolína Machová

FN Olomouc, Onkologická klinika

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz MU

Kateřina Malá

Centrum pro závislé na tabáku, ÚVN

MUDr. Viktor Maňásek

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín; předseda PSNPO ČOS

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

FN Motol Pneumologická klinika UK 2.LF

MUDr. Iveta Mareschová

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Mgr. Monika Marková

Hospic Anežky České Červený kostelec a Nemocnice Litoměřice, FZS Pardubice

PhDr., Ing. Pospíchal Martin

UK Katedra psychologie

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

LF MU a FN Brno, IHOK

MUDr. Vladimír Mejzlík

CKTCH (MOÚ a FN USA)

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika

Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

LF UK Bratislava, Odd. klinickej patofyziológie

MUDr. Pavel Mošťák

Psychiatrická nemocnice Brno

MUDr. Monika Náležinská

MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

MOÚ, Odd. epidemiologie a genetiky nádorů

MUDr. Pavla Navrátilová

MOÚ, Klinika radiační onkologie

MUDr. Libor Němec

MOÚ, Odd. chirurgické onkologie

RNDr. Jiří Netočný

VZP odd. léčiv a PZT

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Nemocnice Znojmo, ORKO

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

MU a FN u sv. Anny, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Mgr. Lucie Nopová

KDHO FN Motol

PhDr. Marie Nosálková, PhD.

Univerzita Palackého v Olomouci, Amelie, o.s.

MUDr. Jiří Novák

LF MU a MOÚ, KKOP

MUDr. Petr Novák

MOÚ Brno, Odd. gynekologické onkologie

MUDr. Vladislava Novosadová

Hematologická ambulance MOÚ Brno

MUDr. Ivo Novotný, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické odd.

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Onkologie Nemocnice Nymburk

MUDr. Radka Obermannová

Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Odd klinické a radiační onkologie a FN HK, IPVZ

MUDr. Věra Olšovská, PhD.

FN u sv.Anny Brno

MUDr. Pavel Otáhal, PhD

1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie

Mgr. Karolína Otevřelová

Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Jaroslava Pavlíčková

III. interní gerontometabolická klinika FN

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie

Bc. Martina Petlachová

LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

MUDr. Markéta Petrovová

Masarykův onkologický ústav v Brně

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praze, Onkologická klinika a NNB

Mgr. Alice Picková

FN Motol a LF UK

Olga Plačková

Vítkovická nemocnice a.s., nutriční péče

MUDr. Lukáš Pochop

MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče

Mgr. Radek Policar

Masarykův onkologický ústav

MUDr. Stanislava Potrepčiaková

LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Doc.MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

FN Motol, Radioterapeutko-onkologické odd.

MUDr. Petr Prošvic

Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod

Vlasta Průchová

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. et Ph.D.

FN Hradec Králové, Ředitel

Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

FN a LF UK Hradec Králové, I. interní klinika

PhDr. Jaroslava Raudenská

Oddělení klinické psychologie FN Motol 2. LF UK Praha

PhDr. Věra Reichlová

Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol

Ing. Marie Rissová

Hospicová péče sv. Zdislavy

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

FN Motol, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Ondřej Rohleder

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

MOÚ, Úsek klinické psychologie

PhDr. Vlasta Romanová

FN Plzeň, ORAK

Mgr. Eva Roubíčková

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika

Alena Růžičková

Masarykův onkologický ústav Brno

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

AV ČR, Mikrobiologický ústav a 1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

VFN, Onkologická klinika a NET

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.

1.lékařská fakulta , Ústav všeobecného lékařství

MUDr. Monika Schneiderová

Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Ordinace praktického lékařství pro dospělé a ZZS Ústí nad Orlicí

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

3. LF UK a Breast Unit Prague

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, KKOP a CEITEC

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče

MUDr. Regina Slámová

Hospic sv. Alžběty

M. Smékalová

LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Doc.MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

FN u sv. Anny, ORL klinika

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA

Neurochirurgická klinika FN Brno

MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP a neurologie

as.MUDr. Štěpán Suchánek

Ústřední Vojenská Nemocnice, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu; IPVZ

Jana Svobodová

Masarykův onkologický ústav, Oddělení gynekologické onkologie

MUDr. Jan Svojanovský

LF MU a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika

Zuzana Sýkorová

MOÚ, KKOP

MUDr. Martin Šafanda

Nemocnice na Homolce

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení

MUDr. Mariana Šebestová

LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

1. LF UK Ústav biochemie a exp. onkologie

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

MUDr. Michal Šenkyřík

Interní gastroenterologická klinika, FN Brno

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy uni

Mgr. Alexandra Škrobánková

FN Olomouc, Hematoonkologická klinika

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika radiační onkologie

MUDr. Lenka Šmardová

FNB, Interní hematoonkologická klinika

Martina Šmuková

Nadační fond dětské onkologie Krtek

MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

Praktický lékař pro dospělé, Mediciman s.r.o.

Ludmila Špilová

Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

2. LF UK, Ústav imunologie a Sotio, a.s.

PhDr. Ivona Šporcrová

Ambulance klinické psychologie

Dr. Marek Šťastný, Ph.D.

Bristol-Myers-Squibb

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

FN Klinika dětské onkologie

Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologicka klinika FN a LFUP Olomouc; předseda České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Helena Švábová

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Mgr. Dagmar Švecová

LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

LF MU, Masarykův onkologický ústav, KKOP a FN Brno

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

FNB Interní hematoonkologická klinika

Mgr. Kristína Tóthová

FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klinika LF UK a VFN a ÚHKT

MUDr. Ferdinand Třebický

Ústav radiační onkologie I-LF UK a FN Bulovka

MUDr. Josef Umlauf, Ph.D.

MOÚ, Interní ambulance

Bc. Iva Vaňáčková

LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství

Mgr. Jana Víchová

Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol

Mgr. Irena Vlčková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

FN Plzeň, Hematologicko-onkologické odd.

Jaroslava Volfová

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, předseda ČOS ČLS JEP

Hilda Vorlíčková

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN

Jana Vozdecká

MOÚ Brno, OCHIR

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

VFU Brno, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta

Mgr. Tomáš Vyhlídal

UP v Olomouci, Fakulta tělesné výchovy

MUDr. Jiří Vyskočil

MOÚ, Anesteziologicko - resuscitační odd. (ARO)

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Prof. Tony Warne

University of Salford, Manchester

Zuzana Wimmerová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Ústřední Vojenská Nemocnice, Interní odd.

Bc. Martina Zvolánková

Nemocnice na Pleši

MUDr. Miroslav Zvolský

ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno

PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

MU Brno, Pedagogická fakulta

Vladimíra Žižková

MOÚ, Oddělení urologické onkologie

Andrea Žmijáková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno