Autorský kolektiv

Autorský kolektiv webu "Česká onkologická společnost ČLS JEP pro pacienty a jejich blízké"
ISSN 1801-9951

V abecedním pořadí jsou uvedeni lékaři, kteří autorsky přispěli. Seznam je neustále doplňován, stejně jako internetové stránky.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MOÚ Brno, Gastroenterologické oddělení
LF MU a FN Brno, Interní hematoonkologická klinika
Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
DLBsH sv. Josefa, MOÚ Brno - Úsek klinické psychologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek léčebné výživy
Nemocnice Na Bulovce, Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Brno, Dětské rehabilitační oddělení
Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Dětská oční klinika LF MU a FN Brno
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno
MOÚ Brno, Odd. radiologie
Neurochirurgická klinika l.LF UK a ÚVN
LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC
MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Onkologická klinika FN Olomouc
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
MU a FN Brno, Hematologie
Praktický lékař pro dospělé, Mediciman sro. a Epigentest
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinické urologie
LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC
FN II. chirurgická klinika Olomouc a KOC Nový Jičín
Institut biostatistiky a analýz LF MU
2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Kardiologická ambulance
LF MU a FN Brno, Neurochirurgická klinika
LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky1.LF UK a VFN
MOÚ Brno, Odd. gynekologické onkologie
MU Brno, Ústav preventivního lékařství
Onkologická a radioterapeutická klinika
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN VFN Praha
MOÚ Brno, Úsek klinických studií, úsek přípravy cytostatik, Ústavní lékárna
I. interní klinika LF UK a VFN
Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení léčebné výživy
1.LF UK Praha a VFN, Urologická klinika
LF MU a MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Chirurgická klinika FN Hradec Králové - Jednotka intenzivní péče
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav patologické anatomie
Sanatorium Repromeda, Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky a MOÚ, CEITEC
AV ČR, Ústav molekulární genetiky
DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření
UO a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie a Oddělení klinické hematologie
LF MU Ústav preventivního lékařství
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)
LF UP a FN, Hemato-onkologická klinika FN
FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
MOÚ, Odd. anesteziologie a intenzivní péče
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
DLBsH Rajhrad a FN Brno, IHOK
LF MU a FN Brno Bohunice, Chirurgická klinika
Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP
MU, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie
FNKV, Klinika radioterapie a onkologie
Masarykův onkologický ústav, KKOP
MOÚ Brno, Gastroenterologické oddělení
Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU Brno
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Ústav patologie a ÚMTM LF UP
Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice, odd. radiační onkologie
LF UP a FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a TBC
Masarykův onkologický ústav, Ústavní lékárna
Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN
Ústav hygieny a epidemiologie, 1.LF UK a VFN Praha
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LFUK, Bratislava
LF MU a FN Brno, Interní gastroenterologická klinika
Komplexní onkologické centrum Liberec
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
Nemocnice na Pleši
FN Brno, Klinika dětské onkologie
FN Olomouc, Onkologická klinika
Institut biostatistiky a analýz MU
Centrum pro závislé na tabáku, ÚVN
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín; předseda PSNPO ČOS
FN Motol Pneumologická klinika UK 2.LF
Interní hematoonkologická klinika FN Brno
Hospic Anežky České Červený kostelec a Nemocnice Litoměřice, FZS Pardubice
UK Katedra psychologie
Urocentrum Praha
LF MU a FN Brno, IHOK
CKTCH (MOÚ a FN USA)
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
LF UK Bratislava, Odd. klinickej patofyziológie
Psychiatrická nemocnice Brno
MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)
MOÚ, Odd. epidemiologie a genetiky nádorů
MOÚ, Klinika radiační onkologie
MOÚ, Odd. chirurgické onkologie
VZP odd. léčiv a PZT
Nemocnice Znojmo, ORKO
MU a FN u sv. Anny, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
KDHO FN Motol
Univerzita Palackého v Olomouci, Amelie, o.s.
LF MU a MOÚ, KKOP
MOÚ Brno, Odd. gynekologické onkologie
Hematologická ambulance MOÚ Brno
Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické odd.
Onkologie Nemocnice Nymburk
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Odd klinické a radiační onkologie a FN HK, IPVZ
FN u sv.Anny Brno
1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie
Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
III. interní gerontometabolická klinika FN
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav v Brně
1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praze, Onkologická klinika a NNB
FN Motol a LF UK
Vítkovická nemocnice a.s., nutriční péče
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU
FN Motol, Radioterapeutko-onkologické odd.
Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol
FN Hradec Králové, Ředitel
FN a LF UK Hradec Králové, I. interní klinika
Oddělení klinické psychologie FN Motol 2. LF UK Praha
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
Hospicová péče sv. Zdislavy
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Gynekologicko-porodnická klinika
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
MOÚ, Úsek klinické psychologie
FN Plzeň, ORAK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika
Masarykův onkologický ústav Brno
Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
AV ČR, Mikrobiologický ústav a 1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie
VFN, Onkologická klinika a NET
1.lékařská fakulta , Ústav všeobecného lékařství
Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie
Ordinace praktického lékařství pro dospělé a ZZS Ústí nad Orlicí
3. LF UK a Breast Unit Prague
FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Masarykův onkologický ústav, KKOP a CEITEC
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Hospic sv. Alžběty
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
FN u sv. Anny, ORL klinika
Neurochirurgická klinika FN Brno
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP a neurologie
Ústřední Vojenská Nemocnice, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu; IPVZ
Masarykův onkologický ústav, Oddělení gynekologické onkologie
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika
MOÚ, KKOP
Nemocnice na Homolce
Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno
1. LF UK Ústav biochemie a exp. onkologie
Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie
Interní gastroenterologická klinika, FN Brno
Anesteziologicko-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy uni
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika radiační onkologie
FNB, Interní hematoonkologická klinika
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Praktický lékař pro dospělé, Mediciman s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno
2. LF UK, Ústav imunologie a Sotio, a.s.
Ambulance klinické psychologie
Bristol-Myers-Squibb
FN Klinika dětské onkologie
Urologicka klinika FN a LFUP Olomouc; předseda České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
LF MU, Masarykův onkologický ústav, KKOP a FN Brno
FNB Interní hematoonkologická klinika
FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie
I. interní klinika LF UK a VFN a ÚHKT
Ústav radiační onkologie I-LF UK a FN Bulovka
MOÚ, Interní ambulance
LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství
Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
FN Plzeň, Hematologicko-onkologické odd.
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol
Masarykův onkologický ústav Brno, předseda ČOS ČLS JEP
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
MOÚ Brno, OCHIR
VFU Brno, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta
UP v Olomouci, Fakulta tělesné výchovy
MOÚ, Anesteziologicko - resuscitační odd. (ARO)
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
University of Salford, Manchester
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Ústřední Vojenská Nemocnice, Interní odd.
Nemocnice na Pleši
ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR
Masarykův onkologický ústav Brno
MU Brno, Pedagogická fakulta
MOÚ, Oddělení urologické onkologie
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno