Databáze onkologických léčiv

Informace, které lze poskytnout neodborné veřejnosti o jednotlivých léčivech, jsou omezeny zákonem. Proto přehled obsahuje pouze název léčivé látky, skupiny registrovaných diagnóz, pro které se léčivo užívá a příbalovou informaci z databáze léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Je-li to možné, jsou zařazeny i odkazy na informace, které poskytují výrobci léčiv v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), jejíž povinnost vyplývá ze zákona č. 269/2003 Sb. Existuje-li samostatná webová stránka o produktu, určená pacientům a jejich blízkým, je odkázána. ČOS nezodpovídá za obsah a interpretaci informací obsažených na výše popsaných externích stránkách.

Žádáme výrobce o upozornění na změny registrace léčiv pro účely aktualizace databáze. Důležité změny (změna indikace, nová registrace, zrušení registrace) posílejte, prosím, e-mailem.

Žádné informační médium nemůže nahradit komunikaci s lékařem!

  1. Indikace


  2. Druh farmak. léčby
  3. Poddruh farmak. léčby
Počet nalezených položek: 132

Stránka:  , 1 , 2 ... 6 , 7následujícína konec

Alkylační cytostatika

Chemicky reaktivní látky, které reagují s kyselinou deoxiribonukelovou (DNA) - nositelkou genetické informace v buňkách. Ta se jejich působením může rozštěpit, popřípadě může dojít k pevnému spojení dvou řetězců nebo i dvou samostatných molekul DNA. Všechny tyto změny vedou k nesprávné funkci buňky a nemožnosti jejího dělení.

6-tioguanin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

5-fluorouracil

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

cytarabin; cytosinarabinosid

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

gemcitabin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

6-merkaptopurin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

fludarabin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

kladribin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

hydroxyurea (hydroxymočovina); hydroxykarbamid

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

chlorambucil

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

melfalan

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

cyklofosfamid

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

ifosfamid

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

karmustin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

lomustin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

fotemustin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

busulfan

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

dakarbazin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

temozolomid

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

kapecitabin

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

raltitrexed

Druh farmakologické léčby: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky

Stránka:  , 1 , 2 ... 6 , 7následujícína konec