Onkologie na internetu

Onkologie na internetu je knihovnou téměř 400 internetových odkazů na stránky s onkologickou tematikou. Jedná se o stránky odborných společností a dalších subjektů, se kterými ČOS spolupracuje, onkologických projektů, např. projektů onkologické prevence, projektů hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, ale také o weby kampaní, nadací, pacientských organizací a občanských sdružení. V databázi můžete vyhledávat podle názvu anebo podle diagnózy či tématu nebo podle druhu stránky. Jednoduše také odlišíte stránky určené odborníkům a laické veřejnosti. Databáze není úplná, ČOS nezařazuje všechny existující weby.

  1. Diagnózy

  2. Druh
  3. Určení

Počet nalezených položek: 317

Stránka:  , 1 , 2 ... 15 , 16následujícína konec

Akutní leukémie

Akutní leukémie

9. května 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., přednosta klinického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze. Hovořilo se o akutní leukémii.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Akutní leukémie u dětí

Akutní leukémie u dětí

19. prosince 2007 byl vysílán pořad Na pomoc životu, který byl věnován problematice akutní leukémie u dětí.

Vyléčit je možné 80% pacientů. V České republice poskytujeme péči na úrovni nejlepších léčebných center Západní Evropy a Severní Ameriky.

Převzato z webových stránek České televize, http://www.ceskatelevize.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ALEN sdružení žen Praha

ALEN sdružení žen Praha

ALEN je neziskové občanské sdružení žen postižených rakovinou prsu. Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám po ablaci prsu. ALEN chce těmto ženám pomáhat ve všem, co je s onemocněním spojeno. Zprostředkuje jim informace o nemoci, o prevenci, o léčbě, o rehabilitaci, navazuje pro ně kontakty s lékaři a zdravotníky. Poskytuje jim podporu k tomu, aby se samy rozhodly aktivně bojovat s rakovinou.

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.

Amelie

Amelie

Občanské sdružení Amelie, o. s. vzniklo v roce 2006 v Praze. Cílem Amelie je rozvíjet a poskytovat psychosociální pomoc pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké. Vizí občanského sdružení je otevírat prostor pro to, aby rakovina byla vnímána jako součást života. Na stránkách Amelie najdou onkologicky nemocní informace o psychosociální pomoci tohoto občanského sdružení.

ARCUS - ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM je profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností. Obsahuje sekce Mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a děložního čípku.

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ)

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ)

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) je národní databáz lékařské literatury. Obsahuje záznamy článků z českých a slovenských časopisů a sborníků, českých monografií, ale i článků z cizojazyčných časopisů vydávaných v ČR, popř. prací českých a slovenských autorů publikovaných v zahraničí. Internetová on-line verze obsahuje záznamy pouze zpětně do roku 1999. Entrez Biomedicínské databáze přístupné pomocí Entrez Molecular Biology System. TOXNET je soubor databází z toxikologie, chemie, včetně farmakologie. Databáze jsou přístupné zdarma.

Biologická léčba rakoviny prsu

Biologická léčba rakoviny prsu

1. října 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty a VFN Praha.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Biologická léčba v onkologii

Biologická léčba v onkologii

Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vám v dalším díle pořadu MojeMedicína o vyšetřovacích a léčebných metodách vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Biologická léčba zhoubných nádorů

Biologická léčba zhoubných nádorů

30. března 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hovořilo se o biologické léčbě zhoubných nádorů.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Biopsie ledviny

Biopsie ledviny

Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může poskytnout důležité informace pro stanovení správné diagnózy a rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu léčby onemocnění ledvin. Biopsie ledvin se provádí v případě, že jiné vyšetřovací metody neumožní přesněji určit typ nebo rozsah onemocnění ledvin.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Bronchoskopie

Bronchoskopie

S endoskopickým vyšetření průdušek, tzv. bronchoskopií, seznamuje laickou veřejnost v dalším díle pořadu MojeMedicína o vyšetřovacích a léčebných metodách prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. z Fakultní nemocnice Olomouc.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Cancer Mondial

Cancer Mondial

Přináší informace o celosvětovém výskytu onkologických onemocnění.

Centrum léčby rakoviny prostaty

Centrum léčby rakoviny prostaty

Každý rok odhalí lékaři u pěti tisíců Čechů rakovinu prostaty, přičemž 1400 mužů ročně této zákeřné nemoci podlehne. Jedním z míst, kde léčí karcinom prostaty je Centrum léčby rakoviny prostaty, které je součástí Komplexního onkologického centra Nový Jičín. Toto pracoviště využívá prakticky všechny metody vhodné pro léčbu karcinomu prostaty.

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku

Centrum MU pro klinicky orientovaný výzkum kvality života spolupracuje s Českou onkologickou společností v oblasti protinádorové prevence a tvorby edukačních materiálů pro odbornou a laickou veřejnost. Hlavním smyslem Centra je podporovat klinický výzkum kvality života, organizovat odborné semináře a provádět výuku pregraduálních i doktorských studentů a vytvářet informační a edukační materiály pro nemocné a jejich rodinné příslušníky. Centrum se zabývá psychologickými, emocionálními a sociálními aspekty léčby závažných, zpravidla chronických onemocnění (se zvláštním důrazem na onemocnění dětského věku), u nichž je významným faktorem nejen samotná terapie, ale i kvalita života pacienta v průběhu a po skončení léčby.

Centrum pro onkologii založenou na důkazech (CEBO)

Centrum pro onkologii založenou na důkazech (CEBO)

CEBO je samostatné oddělení Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF MU (IBA). Vzniklo jako nezávislé akademické pracoviště věnující se osvětě a realizaci nezávislých, výzkumně orientovaných klinických studií.

Prezentace a dokumenty k CEBO:

Cesta domů

Cesta domů

Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic; poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu; poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů; půjčuje pomůcky; nabízí služby veřejné paliativní knihovny; věnuje se ediční a edukační činnosti; pro pozůstalé má klub Podvečer a web Vzpomínky.

Cesta pacientky po KOC

Cesta pacientky po KOC

Občanské sdružení Nejsi na to sama zmapovalo v komplexním onkologickém centru průběh léčby rakoviny prsu a vytvořilo průvodce pro ženy postižené touto nemocí. Filmem provází pacientka.

Co by měla vědět žena s rakovinou prsu, návod pro pacientky

Co by měla vědět žena s rakovinou prsu, návod pro pacientky

4. března 2009 byly hosty rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. z onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a MUDr. Mgr. Jolana Těšínová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Stránka:  , 1 , 2 ... 15 , 16následujícína konec