Zprávy z onkologie

Na tomto místě najdete archiv zpráv, které jsou a nebo v minulosti byly, uveřejněny jako aktuality na úvodní stránce Linkos pro odborníky.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 1083 zrušit všechny filtry

Rozhovor s předsedkyní České onkologické společnosti Doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA.

Ohlédnutí za letošním PragueOnco z pera Doc. MUDr. Jany Prausové Ph.D., MBA.

Zápis z jednání skupiny, které se konalo dne 1. února 2017.

Mezinárodní setkání na téma kardio-onkologie je určeno pro kardiology, onkology, hemato-onkology a praktické lékaře. Abstrakta odborných sdělení do 1.3. 2017. 

Připomínáme vzdělávací akce ESMO, určené klinickým onkologům, které jsou nyní otevřeny k podávání přihlášek.

Informace o činnosti a aktivitách. Dopis předsedy Správní rady Purkyňova nadačního fondu Prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA.

seminář o účelné farmakoterapii pro členy ČLS JEP do 35 let.

na téma "20 let v onkologii solidních nádorů" ve dnech 16. - 18. června 2017, hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou.

vychází číslo 1, ročník 30. 

Číslo 6 ročník 29, vydané 15. prosince, bylo uvolněno k plnému zveřejnění na Linkos, včetně plných textů.

Tradiční pracovní den České gastroenterologické společnosti.

Nadace pro transplantace kostní dřeně vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy na rok 2017 ve výši 100.000,-Kč. Nominace do 15.3. 2016, nominujícími jsou děkané či proděkané fakult, vedoucí pracovníci institucí a pracovišť s náplní odpovídající profilu Stipendia.

13. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 22. – 23. 6. 2017 v Žerotínském zámku Nový Jičín. Přihláška k aktivní účasti do 31. 3. 2017.

Informace o 2. Plzeňském renálním dnu (21.3.) a 3. Plzeňském kolorektálním dnu (2.5.) v kalendáři akcí.  

XLI. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční 26. – 28. dubna 2017. Termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 6. 3. 2017. Poslední termín k registraci pasivní účasti je 18. 4. 2017.