Zprávy z onkologie

Na tomto místě najdete archiv zpráv, které jsou a nebo v minulosti byly, uveřejněny jako aktuality na úvodní stránce Linkos pro odborníky.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 1133 zrušit všechny filtry

ze dne 16. 5. 2017 ve FN Motol.

předkládá zprávu o klinicko-psychologickém dnu AKP ČR. 

se uskuteční v pátek 16. 6. 2017 od 10 hod. ve FN Motol.

které se uskutečnilo v rámci BOD dne 27. dubna 2017.

Volby do výboru Sekce uroonkologie proběhnou korespondenční formou. Členové sekce dostanou hlasovací lístky. Zveřejnujeme jména nominovaných.  

Vážení členové Sekce uroonkologie,

podle stanov České lékařské společnosti je naší povinností uspořádat volby výboru sekce. Členy volební komise jsou: Vlastimila Čmejlová, Petra Holečková, Tomáš Büchler.

Budeme volit výbor o 7 členech. Do uzávěrky byli navrženi následující kandidáti do výboru (jeden navržený kandidát nesouhlasil s kandidaturou a neuvádím jej):

 • Hájek Jaroslav
 • Hora Milan
 • Chodacká Martina
 • Katolická Jana
 • Kocák Ivo
 • Kopecký Jindřich
 • Matoušková Michaela
 • Melichar Bohuslav
 • Poprach Alexandr
 • Svoboda Tomáš
 • Tomášek Jiří
 • Zemanová Milada

Prosím kandidáty, aby mi napsali do 24.5., pokud nesouhlasí se svojí kandidaturou na adresu tomas.buchler@ftn.cz.
Hlasování o výboru proběhne korespondenční formou (budou vám zaslány hlasovací lístky).


S pozdravem

Tomáš Büchler
za volební komisi

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru sympozia pozvali k účasti na II. celostátním spondyloonkologickém sympoziu „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“,

Sympozium se koná dne 5. června 2017 v kongresových prostorách hotelu Marriott v Brně.
Je pořádané pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.


Akce je určena pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.


Máte-li zájem se sympozia zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a detailní informace najdete na http://www.symma.cz/spondyloonkologie/

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme


S přátelským pozdravem

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

II. celostátní spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“ se koná 5. června 2017 v Brně. 

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS J.E.P. Vás zvou na 2. ročník konference v Praze 19. - 20. května 2017. K dispozici program a informace pro účastníky. 

Konference ČARO věnovaná plicním nemocem spojeným s kouřením pod záštitou WHO, MZ a ČLS J.E.P. v Praze 30. května 2017.

Nabídka pro členy ČOS: registrace zdarma! Registrujte se na gotoper.com/go/PGUCOS! Vzdělávací konference je určena především pro klinické a radiační onkology a pro onkochirurgy, svá témata si zde najdou všichni lékařští profesionálové, kteří pečují o onkologické pacienty se zhoubnými nádory genitourinárního traktu. Více v kalendáři akcí

Konference OECI (Organisation of European Cancer Institutes) se letos uskuteční v Brně 20. - 23. června. Podrobnosti a program v kalendáři akcí.  

počet hlášených onemocnění k 30. 4. 2017.

Jste lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník či jiný pracovník ve zdravotnictví a setkáváte se s dospělými onkologickými pacienty s nezaopatřenými dětmi? Doporučte jim pomoc Dobrých andělů! Pravidelné příspěvky usnadní rodině zvládnout těžkou situaci a minimalizovat dopad nemoci na jejich děti.