Calendar of Events

1/2017

Previous Next

 1. 2017 Gastrointestinal Cancers Symposium

  Date: 19. 01. 2017 - 21. 01. 2017

  Place: San Francisco, USA

 2. 14th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology

  Date: 20. 01. 2017 - 22. 01. 2017

  Place: Barcelona, Spain

 3. 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO

  Date: 25. 01. 2017 - 27. 01. 2017

  Place: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

  PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění. Již osmým rokem se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sejdou čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů. Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia PragueONCO. V průběhu tří dnů budou prezentována volná sdělení, proběhne posterová sekce, diskuzní setkání u kulatého stolu a odborná fóra. Odborný program kolokvia se bude věnovat také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část bude zaměřena i na paliativní péči.

 4. 15th Annual BTOG Conference 2017

  Date: 25. 01. 2017 - 27. 01. 2017

  Place: Dublin, Irsko

  15. ročník výroční konference Annual British Thoratic Oncology Group.

 5. Cancer Survivorship Symposium: Advancing Care and Research – A Primary Care and Oncology Symposium

  Date: 27. 01. 2017 - 28. 01. 2017

  Place: San Diego, USA

Didn't you find your event in the calendar?