British Society for Haematology 52nd Annual Scientific Meeting

16. 4. 2012 - 18. 4. 2012, Glasgow, UK

52. ročník konference se uskuteční v Glasgow.

Aktivní účast

Registrace

Program

Web: http://www.bshconferences.co.uk/