Immunotherapy – The Future is Now

18. 10. 2011 08:30:00 - 18. 10. 2011, Jankovcova 518/2, Prague 7, 170 00

Jednodenní mezinárodní semininář na téma imunoterapie.

Pořadatelé:

  • SOTIO
  • Ústav imunologie 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole

Registrace:

Pozvánka s programem