Datatabáze webcastů

Na této stránce najdete odkazy na živá internetová vysílání nebo dříve zaznamenané vysílání zvuku a videa (tzv. Webcast) ze zahraničních kongresů a konferencí s onkologickou tématikou. Webcasty Vám umožňují vyslechnout přednášky a zhlédnout prezentace z kongresu, kterého jste se nezúčastnili, z místa a v čase, který si sami zvolíte.


Filtry podle parametrů
Počet nalezených webcastů: 65 zrušit všechny filtry

Na letošních Brněnských onkologických dnech se uskutečníl také edukační seminář s názvem Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku. 

20. Jihočeské onkologické dny byly věnovány zhoubným nádorům prsu. Jsou k dospozici záznamy přednášek hlavního programu z bloku časný karcinom prsu a první část bloku o metastatickém a pokročilém karcinomu prsu a také zahájení, retro přednáška a satelitní sympózium o biologické léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Seminář ani letos nevynechal témata sdělování závažné diagnózy a sociální problematiku.  Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester.

Záznamy přednášek prezentovaných 31.května - 4. června 2013 na kongresu American Society of Clinical Oncology v Chicagu. Vyledávání dle názvu, mluvčího, sekce, čísla abstraktu, či prohlížení na základě tématických skupin. Nutná registrace.

Brněnské onkologické dny pořádal ve dnech 18.-19. dubna 2013 již tradičně Masarykův onkologický ústav.

Záznamy přednášek z kongresu ESMO, který se konal 28. září - 2. října 2012 ve Vídni. Materiály jsou přístupné pro všechny členy ESMO, účastníky kongresu, tisk a pozvané mluvčí.

Kvalita života pacientů a jejich rodin během onkologické léčby, kvalita života velmi vážně nemocných v paliativní péči a také kvalita života přeživších nemocných, psychologů a zdravotnického personálu, to byla byla témata 3. ročníku Psychoonkologického sympózia České onkologické společnosti. Sympózium zorganizovala v září na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany.

Nahrávky ze 14. světového kongresu o bolesti, který se konal 27. - 31. srpna 2012 v Milánu. Nutná registrace.

Záznamy z přednášek ze 14. ročníku kongresu, který se konal 27. - 30. června 2012 v Barceloně. Registrace (Imedex) nutná.

Záznamy přednášek prezentovaných 1.- 5. června 2012 na kongresu American Society of Clinical Oncology v Chicagu. Vyledávání dle názvu, mluvčího, sekce, čísla abstraktu, či prohlížení na základě tématických skupin. Nutná registrace.

Internetový záznam z kongresu, který se konal 24. - 27. května 2012 v Dublinu. Bezplatná registrace v rámci ESH Virtual Network nutná.

Přednášky prezentované v rámci Brněnských onkologických dnů, které proběhly ve dnech 19.-21. dubna 2012. Odkazy na audiovizuální záznamy přednášek, které byly natočeny na sympóziu o biologické léčbě solidních nádorů, v bloku Národní onkologický registr a klinické registry ČOS ČLS JEP, bloku  Dostupnost bezpečných a účinných léčivých přípravků – problém dneška ano či ne? a na samostatném melanomovém semináři.

Internetový záznam z kongresu, který se konal 24. - 26. září 2011 ve Washingtonu. Bezplatná registrace v rámci ESH Virtual Network nutná.

Celý název semináře: Live Webinar: NCCN Guidelines and NCCN Compendium Content, Processes, Policy Influence, and Future Products

Čas:  3:00 – 4:00 PM EST

Online registrace