Audiovizuální pořady

Níže najdete přehled televizních a rozhlasových pořadů, které jsou určeny pro pacienty a neodbornou veřejnost a věnovaly se této diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

{http://www.linkos.cz/zdroje-informaci/onkologie-na-internetu/?wizard_filter_item_anchor_name=&wizard_filter_item_anchor_isaudiovisual=2&wizard_filter_item_anchor_tags%5B%5D=62&wizard_setup=Wizard_Setup_Default_Anchors_Patients}