Maligní lymfom na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům a seznam nadací

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice široké veřejnosti. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy. V oblasti interpretace a využívání dat NOR je vyvíjen od roku 2000 specifický software SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat) jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR od roku 1977 pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,7 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Na zasedání výboru dne 20.9. 2005 přebral výbor ČOS garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí.

Lymfom help

Lymfom help

V roce 2005 bylo založeno občanské sdružení LYMFOM HELP, jehož cílem je sdružovat nejen nemocné s maligním lymfomem a jejich příbuzné či blízké, ale také zdravotní sestry a lékaře pečující o pacienty. V tomto pacientském sdružení je možné získat veškeré dostupné informace o maligním lymfomu, o možnostech léčby a nových léčebných přístupech, včetně odpovědí na otázky, jako je např. podpora rodiny při léčbě, se kterými se mohou pacienti i jejich blízcí v průběhu onemocnění potýkat. Součástí webových stránek sdružení, které má za cíl pomáhat, sdružovat a poskytovat rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům, je i poradna pro pacienty.

LymFoma Slovensko

LymFoma Slovensko

Stránky občanského sdružení Lymfoma Slovensko, které je součástí celosvětového projektu Lymphoma Coalition na pomoc pacientům s lymfomem a jejich blízkým. Hlavní náplní sdružovat pacienty s lymfomem a jejich příbuzné a přítele, pomáhat jim lépe porozumět nemoci a tvyšovat povědomí o lymfomech mezi slovenskou veřejností.