MEPs proti rakovině (MAC)

  • 10. 10. 2009

MEPs proti rakovině (MAC)

Uskupení členů Evropského parlamentu (MAC) založené v roce 2005, bylo v posledních letech hlavním garantem politiky Evropského parlamentu na národních úrovních pro oblast rakoviny. Liz Lynne (ALDE, UK) a Alojz Peterle (EPP, Slovenia), dříve předsedající MAC, se snaží získat intergroup status Evropského parlamentu.

Související informace a dokumenty: