Onkologičtí pacienti a Evropské volby

  • 10. 6. 2009

Onkologičtí pacienti a Evropské volby

Evropská koalice onkologických pacientů (ECPC) vyzvala evropské občany a onkologické pacienty k účasti v Evropských volbách. Cílem kampaně ECPC bylo zavázat budoucí evropské zákonodárce k prioritizaci onkologické problematiky. V květnovém Parlamentním magazínu vyšel článek od Hildruna Sundsetha (Director of EU Policy at ECPC) znovuopakující výzvu voličům i kandidátům k pomoci implementovat Rezoluci EP o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii a k podpoře ECPC Cancer Manifesto.

Související informace a dokumenty: