Parlamentární otázka na onkologický skríning

  • 8. 1. 2009

Parlamentární otázka na onkologický skríning

Prof. Antonios Trakatellis (Řecko) vznesl ústní dotaz ke Komisi s názvem Revision of Council Recommendation on Cancer Screening, který zdůraňuje důležitost včasné diagnostiky a prevence. Dotazoval se na plnění příslušného bodu z Rezoluce Evropského parlamentu o rakovině, která byla přijata v dubnu

Související informace a dokumenty: