Posílení koordinace výzkumu v oblasti rakoviny v Evropské unii

  • 3. 2. 2011

Posílení koordinace výzkumu v oblasti rakoviny v Evropské unii

Rakovina je i nadále hlavní příčinou úmrtí v Evropě a výzkum v této oblasti je prováděn zejména na vnitrostátní úrovni a je v EU do značné míry roztříštěný, nevyrovnaný a rozmanitý, neboť postrádá koordinaci na úrovni EU, je třeba naléhavě podpořit v rámci tohoto výzkumu soběstačnou spolupráci a koordinaci.

Související informace a dokumenty: