Přípravné práce European Partnership for Action Against Cancer - nové logo a zápisy

  • 10. 6. 2009

Přípravné práce European Partnership for Action Against Cancer - nové logo a zápisy

Evropská komise publikovala zápisy ze tří setkání připravované iniciativy s názvem European Partnership for Action Against Cancer. Publikovali zápisy ze setkání s členskými státy 25.3., s odborníky 2.4. a s dalšími partnery, včetně NGOs a zástupci průmyslu 11.3.
Evropská komise představila logo "Partnerství":

Související informace a dokumenty: