Sekce onkologické imunologie


Úkolem sekce je sdružovat všechny, kteří chtějí zlepšit efektivitu nádorové imunoterapie prostřednictvím poznávání procesů, odehrávajících se v nádorovém mikroprostředí a v imunitním systému člověka obecně s následnou aplikací nových poznatků do praxe – klinické onkology s hlubším zájmem o tuto oblast, klinické imunology, patology, ale i další odborníky se zájmem o imunologii nádorů.

Založení Sekce onkologické imunologie bylo pod názvem Sekce nádorové imunoterapie schváleno na zasedání výboru ČOS dne 21. října 2014 v Brně. Zahajovací schůze sekce onkologické imunologie se uskutečnila u příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického kolokvia. 

Základní informace o sekci nádorové imunologie byly publikovány v časopise Klinická onkologie, ročník 28, číslo 11 z 5. 2. 2015.

 

Aktuálně: