Adresář sekce

Dosavadní zájemci o práci v sekci:

MUDr. Michal Barna

Klinika spondylochirurgie FN v Motole
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Pavla Břízová

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Milan Filipovič

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Peter Grell

MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Radim Grosman

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

FNB Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Jan Kocanda

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Jan Kryl

Klinika spondylochirurgie FN v Motole
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Milan Leznar

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Petr Nesnídal

Klinika spondylochirurgie FN v Motole
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Jan Pešek

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Luděk Ryba

FN Brno, Ortopedická klinika
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Klinika spondylochirurgie FN v Motole
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Tomáš Vyskočil

Klinika spondylochirurgie FN v Motole
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Pavel Ženčica, Ph.D

Ortopedická klinika FN Brno
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce