Adresář sekce

O nás

Organizace

Výbor sekce
Adresář sekce

Jednání

Odborné akce

Zdroje informací

Klinické studie

 

 

Seznam členů Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Marie Bartoušková

LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Petr Beneš

FN Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.

1. LF UK a Thomayerova nemocnice
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku

Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

1. LF UK a VFN, Ústav patologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

1. LF UK a TN Praha, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Mgr. Markéta Dvořáková

AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

RNDr. Dominik Filipp

AV ČR, Ústav molekulární genetiky
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Michaela Fridrichová

Ústav radiační onkologie FN Bulovka
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

1. LF UK a VFN, Ústav imunologie a mikrobiologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Thomayerova nemocnice
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Eva Hlaváčková

Klinika dětské onkologie FN Brno
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

MUDr. Pavel Horkel

Onkol. ambulance Hlučín
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

VFN Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Kateřina Kopečková

Onkologická klinika FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Dr., Ing. Eva Kriegová

LF UP a FN Olomouc, Ústav imunologie a VŠCHT
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Kateřina Kubáčková

FN Motol, Radioterapeuticko-onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Eugen Kubala

LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Rostislav Kuklík, MBA

Sotio, a.s.
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Martin Kupec

Onkologické odd. FTNsP Praha 4
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Radek Lakomý, PhD.

MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Lucie Lukešová

LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.

Nemocnice, onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Spisarová Martina

FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie

doc., MUDr., Mgr. Raška Milan, Ph.D.

Ústav imunologie LF UP Olomouc
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Michaela Miškovičová

1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Kristýna Němejcová

Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

VFN, Oddělení klinické farmakologie a farmacie a FN Na Bulovce
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Nemocnice Znojmo, ORKO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Ivana Pejpková

LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praze, Onkologická klinika a NNB
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

FN Motol, Radioterapeutko-onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

AV ČR, Mikrobiologický ústav a 1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Helena Skálová

1. LF UK a VFN, Ústav patologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jana Strážnická

LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jaroslav Svoboda

Nestátní zdravotnické zařízení
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jan Špaček

1. LF UK a VFN Praha, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

Dr. Marek Šťastný, Ph.D.

Bristol-Myers-Squibb
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSs.

Endokrinologický ústav, Oddělení klinické imunoendokrinologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Hana Študentová

Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Hana Turková

1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Michal Vočka

1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

ÚHKT
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku

MUDr. Eva Závadová, CSc.

1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Michaela Zezulová

Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie