Paliativní a terminální péče na internetu

Česká onkologická společnost úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny a dalšími odbornými aktivitami, které mají za cíl zlepšit kvalitu života terminálně nemocných.

Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP byla schválena v říjnu 2008 Vědeckou radou ČLS JEP. Nová společnost je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině klinické, ale také např. etické a organizační.  Na podzim 2011 tato společnost rozšířila své internetové stránky a nabízí informace nejen pro odborníky, ale také pro novináře a laiky.

Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP

Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP

Přáním společnosti, která vzniká v únoru 2009 je na základě navazování a rozvíjení mezioborového dialogu vytvořit či zlepšit spolupráci lékařů/dalších zdravotnických pracovníků a nemocničních kaplanů v rámci multidisciplinárních týmů, a tak dosáhnout zkvalitnění celkové péče o pacienty i jejich blízké.

Léčba bolesti

Léčba bolesti

Internetový portál www.pain.cz je určen pro širokou lékařskou veřejnost zajímající se o léčbu bolesti. Cílem portálu je přinášet nové informace o odborných, vzdělávacích a společenských akcích, o nových léčebných postupech, o aktivitách Společnosti pro studium a léčbu bolesti a vůbec o veškerém dění v oblasti léčby bolesti. Součástí portálu je řada praktických odkazů, medicínských vyhledávačů a propojení na příbuzné internetové stránky. Portál je určen pro odborníky, odkazuje však také na Poradnu bolesti pro lékaře a laickou veřejnost.

Parma - monitoring bolesti

Projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) je zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů.

Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP společně připravily projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Pokud se podaří naplnit všechny cíle projektu, očekáváme, že dojde ke zlepšení kvality a dostupnosti léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů a tím ke zlepšení jejich kvality života.

Podrobný popis projektu
Prezentace projektu představená na Brněnských onkologických dnech 2010

.