Tým poradců o prevenci

Vaše dotazy zodpovídají členové Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS J.E.P.:

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Nemocnice Znojmo, ORKO

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení