Pro odborníky

Informace o dění v ČOS a v onkologii. Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů všech odborností a dalších profesí, které se starají o onkologického pacienta.

Co nového v ČOS a na Linkos

archiv novinek z ČOS a Linkos | odebírat e-mailem

Co nového v onkologii

 • 15. 6. 2016 Nové číslo časopisu Klinická onkologie

  vychází číslo 3, ročník 29. K e-publikaci uvolněna pouze abstrakta, plné texty budou k dispozici 15. srpna 2016.

 • 15. 6. 2016 Uvolněny plné texty časopisu Klinická onkologie č. 2/2016

  Číslo 2 ročník 29, vydané 15. dubna, bylo uvolněno k plnému zveřejnění na Linkos, včetně plných textů.

 • 31. 5. 2016 Připomenutí možnosti preskripce sippingu onkologem

  Pracovní skupina nutriční péče v onkologii připomíná možnost předpisu specifické formy tekuté výživy (sippingu) přímo onkologem. Důvodem schválení preskripce je poskytnutí časné nutriční intervence k prevenci malnutrice s cílem zabránit rozvoji podvýživy, jejíž tíže může být v průběhu protinádorové terapie již těžko ovlivnitelná. Nově schválen i diabetický sipping. 

 • 31. 5. 2016 IFHNOS World Tour 5. - 7. října v Praze

  World Tour je třídenní edukační program s cílem šířit znalosti v oblasti chirurgie, radioterapie a chemoterapie nádorů hlavy a krku na celém světě.

 • 26. 5. 2016 Moderní medicína tváří v tvář smrti

  Zveme vás na přednášku slavného geriatra a paliatra prof. Seana Morrisona z Icahn School
  of Medicine v New Yorku, 2. června v 16 hodin, Karolinum UK, Celetná 20, Praha 1. Přednáška je zdarma a je vhodná nejen pro mediky, ale i pro všechny se zájmem dozvědět se něco nového o oboru, který vrací medicíně lidský rozměr.

 • 18. 5. 2016 Konference Cancer Cachexia

  26. května 2016 v Praze za účasti předních evropských odborníků v oboru klinické výživy a onkologie. Program v kalendáři. 

 • 17. 5. 2016 I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí

  registrace zahájena. 

 • 11. 5. 2016 4.národní kongres o kolorektálním karcinomu

  se uskuteční 3. - 4. listopadu roku 2017! Letos se koná 1. národní kongres gastrointestinální onkologie v termínu 3.–5. listopadu 2016. Sledujte kalendář odborných akcí. 

 • 11. 5. 2016 14. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny

  Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP a Česká asociace sester, sekce gastroenterologická vás zvou na 14. ročník Gastroenterologických dnů.  Spuštěna online registrace. 

 • 11. 5. 2016 Pneumoonkologie

  25. května v Praze. Program v kalendáři. 

archiv novinek z onkologie | odebírat e-mailem