Pro odborníky

Informace o dění v ČOS a v onkologii. Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů všech odborností a dalších profesí, které se starají o onkologického pacienta.

Co nového v ČOS a na Linkos

 • 18. 10. 2016 Alternativní výživa

  Je alternativní výživa vhodnou volbou pro onkologického pacienta? Připravili jsme pro Vás krátký test, ve kterém si můžete otestovat svoje znalosti o alternativní výživě. Přednáška a test jsou určeny nejen pro praktické lékaře.  

 • 14. 10. 2016 Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

  se sešla 5. října 2016. K dispozici zápis z 24. setkání.

 • 14. 10. 2016 Nové číslo časopisu Klinická onkologie

  vychází číslo 5, ročník 29. K e-publikaci uvolněna pouze abstrakta, plné texty budou k dispozici nejpozději 15. prosince 2016. 

 • 14. 10. 2016 Uvolněny plné texty časopisu Klinická onkologie č. 4/2016

  Číslo 4 ročník 29, vydané 15. srpna, bylo uvolněno k plnému zveřejnění na Linkos, včetně plných textů.

 • 29. 9. 2016 Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP

  ze dne dne 20. září 2016 konaný ve FN v Motol.

 • 16. 9. 2016 Psychologická poradna pro zdravotníky

  Připomínáme, že Psychoonkologická sekce ČOS nabízí lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, pracujícím s onkologickými pacienty radu a pomoc v krizi. Odpovědi v online poradně jsou zveřejňovány bez údajů o tazateli nebo vůbec (záleží na vašem přání), ale odpověď e-mailem dostanete vždy! 

 • 13. 9. 2016 Jak dál, když léčba končí? Poslechněte si přednášky

  Tématu psychologické pomoci po ukončené léčbě se věnovalo 7. psychoonkologické sympózium, které se sešlo 7. září 2016 v Hradci Králové. Přednášky jsou určeny lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům a všem, kteří komunikují s onkologickým pacientem a jeho blízkými.  Přednášky jsme pro vás natočili. 

 • 1. 9. 2016 Psychologie onkologického pacienta a zdravotníků

  Všem, kdo pečují o onkologické pacienty, nabízíme audiovizuální přednášky z oboru psychologie a psychiatrie, věnované onkologické problematice. Na 70 přednášek najdete v nové části Linkos Psychoonkologická péče a komunikace. 

 • 29. 8. 2016 Psychologická pomoc po ukončení léčby

  7. psychoonkologické sympózium s podtitulem "A co dál?! ..jak dál, když léčba končí" se věnuje psychologické pomoci po ukončení léčby a uskuteční se 7. září 2016 v Hradci Králové. Program v kalendáři. Přihlášky do 31. srpna. Sympózium je určeno lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem, kteří se podílejí na péči o onkologické pacienty.  

 • 15. 8. 2016 Nové číslo časopisu Klinická onkologie

  vychází číslo 4, ročník 29. K e-publikaci uvolněna pouze abstrakta, plné texty budou k dispozici 15. října 2016.

archiv novinek z ČOS a Linkos | odebírat e-mailem

Co nového v onkologii

archiv novinek z onkologie | odebírat e-mailem