Léčba

Léčba onkologického onemocnění se skládá z řady lékařských postupů a podílí se na ni lékaři několika odborností. Tento multidisciplinární přístup symbolizuje také logo ČOS, pět barevných paprsků znamená pět způsobů boje se zhoubnými nádory, od prevence a pokud možno včasné diagnostiky přes operaci (chirurgii), ozařování (radioterapii) až po farmakoterapii. Onkologický pacient obvykle postupuje více druhů léčby, někdy pomůže jen operace, někdy stačí jen farmakoterapie, ale většinou jsou nádorové buňky likvidovány společnou rukou chirurga, radioterapeuta a samozřejmě onkologa. V průběhu nemoci a léčby je neopomenutelná také péče o správnou výživu, o psychiku pacienta a také snaha o zachování kvality života u vážně nemocných, ať už léčbou bolesti nebo v rámci paliativní péče.