Tým poradců

Vaše dotazy zodpovídají členové Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.:

PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

UO a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie a Oddělení klinické hematologie

Mgr. Libuše Kalvodová

Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum Liberec

Mgr. Karolína Machová

FN Olomouc, Onkologická klinika

PhDr., Ing. Pospíchal Martin

UK Katedra psychologie

PhDr. Věra Reichlová

Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol

Mgr. Alexandra Škrobánková

FN Olomouc, Hematoonkologická klinika

PhDr. Ivona Šporcrová

Ambulance klinické psychologie

Mgr. Kristína Tóthová

FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie