Sarkomy měkkých tkání na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům a seznam nadací

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál o epidemiologii nádorů České republiky zpřístupňuje velmi cenná data z Národního onkologického registru (NOR) širokému spektru uživatelů a zájemců. K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období 1977 - 2008. Analýzy jsou vytvářeny pomocí analytického a prezentačního softwaru SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat). Webový portál vytvořil kolektiv autorů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Centrum biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Internetové stránky onkologického centra 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka a Ústav onkologie a pneumologie na Pleši) přinášejí také samostatnou sekci pro veřejnost, obsahující informace pro onkologické pacienty a jejich blízké. Jsou zde také informace o typech léčby, léčebných postupech, vyšetřovacích metodách a prevenci. Můžete si otestovat své riziko a vznést Vaše dotazy o prevenci a léčbě nádorových onemocnění. Ke stažení jsou zde osvětové materiály.

Vyšetření krve

Vyšetření krve

Co je krev? Jak a proč se provádí vyšetření krve a jaká má pravidla? Proč se provádí ráno a na lačno? To vše se dozvíte v tomto díle pořadu Moje Medicína o vyšetřovacích metodách.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.