Adresář členů

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

As. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Tomáš Frey, CSc.

FN Královské Vinohrady
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Dana Frydrychova

Dermatologie nemocnice Liberec
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

2. LF UK a FN Na Bulovce a Motol
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Jiří Horažďovský

Nemocnice České Budějovice
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. František Keznikl

Specializované kožní pracoviště nemocnice
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie

MUDr. Milan Kohoutek

Baťova krajská nemocnice
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

Jarmila Kovarikova

RADION-onkologická ambulance, s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Jana Kreisslová

Specializované kožní pracoviště nemocnice Chomutov
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Rostislav Kuklík, MBA

Sotio, a.s.
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Alena Machovcová, MBA

Dermatovenerologické oddělení FN Motol
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Radka Neumannová

Specializované kožní pracoviště Nemocnice Chomutov
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Dermatovenerologická klinika FN a LF UK
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

FN Hradec Králové, Klinika nemocí kožních a pohlavních
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. David Stuchlík

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kožní odd.
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Eva Svobodová

FN Ostrava, Kožní oddělení
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Yvetta Vantuchová

FNsP Kožní odd.
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

I.dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Ivana Vejrová

Kožní oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie