Činnost sekce

Těžiště činnosti v dalším období vidí nový výbor Sekce a její předseda prof. Žaloudík v následujících úkolech:

  1. dosáhnout pro onkologicky profilované chirurgy v návaznosti na novelu Zákona 95/2004 vyhláškou definované možnost funkčních certifikovaných nástavbových specializací v oboru chirurgická onkologie s návrhem modulového systému specializovaného vzdělávaní
  2. dosáhnout proporcionálního a adekvátního zohlednění a ocenění chirurgické léčby v systému financování onkologické péče
  3. pojmenovat ordináře pro onkochirurgii v rámci sítě KOC a pomocí teto struktury uplatňovat další vliv na odborné, edukační i ekonomické stránky onkologické péče, součásti bude zabývat se také racionálními objemy a kvalitou poskytované onkochirurgické péče
  4. úzce spolupracovat s Českou chirurgickou společností a Českou onkologickou společnosti, neboť členové Sekce jsou zpravidla členy obou společností
  5. dále rozvíjet kontakty v rámci WFSOS a ESSO
  6. rozšířit členskou základnu Sekce zejména o zástupce chirurgických pracovišť a KOC ze západní časti republiky
  7. dopracovat některé procedurální normy Sekce a pořádat společná setkání členů nejméně dvakrát ročně, na jaře u příležitosti BOD v Brně, na podzim s využitím případných konferenčních akcí či samostatně jinde v ČR