Odborné akce sekce

Brněnské onkologické dny

Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku ve Zlíně