Organizace sekce

Adresář vedení sekce

předseda

prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc.
Palackého náměstí 634
665 01 Rosice
Mobil: 777 562 026
Telefon: 546 211 628
e-mail: jan@zaloudik.cz

místopředseda

prof. MUDr. Miloslav DUDA, DrSc.
II. chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: 588 442 400
mobil: 602 730 960
e-mail: miloslav.duda@fnol.cz

jednatel

prof. MUDr. Miroslav RYSKA, CSc.
Chirurgické oddělení
Ústřední vojenská nemocnice
K nemocnici 1200
16902 Praha 6 - Střešovice
tel.: 973 202 901, FAX: 973 202 898
mobil: 602 276 291
e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz

Adresář členů sekce

Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete v části Členství v ČOS