Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na onkologickou chirurgii

Annals of Surgical Oncology

Annals of Surgical Oncology

archiv online Vol.1 1994-
Vydavatel: Lippincott Williams & Wilkins, od 2004 Springer
Periodicita: 12x za rok, od 2011 13x a Suppl.
ISSN: 1068-9265
ISSN (el.): 1534-4681

European Journal of Surgical Oncology (EJSO)

European Journal of Surgical Oncology (EJSO)

1985-,online archiv Vol. 21 1995-,online verze 2005-,Official Journal of the European Society of Surgical Oncology and BASO - the Association for Cancer Surgery; navazuje na Clinical Oncology 0305-7399 r.1975-1984
Vydavatel: Elsevier Science, Saunders
Periodicita: od 2003- 10x za rok, od 2008 12x
ISSN: 0748-7983
ISSN (el.): 1532-2157

Journal of Surgical Oncology

Journal of Surgical Oncology

archiv online Vol.1 1969-, od 2004 absorboval Seminars in surgical oncology (1098-2388)
Vydavatel: Wiley InterScience, Wiley-Blackwell
Periodicita: různá, od 2004-16x
ISSN: 0022-4790
ISSN (el.): 1096-9098

Seminars in Surgical Oncology

Seminars in Surgical Oncology

online archiv Vol.1 1985-2003, ukončeno
Vydavatel: New York, NY [u.a.] : Wiley InterScience
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 8756-0437
ISSN (el.): 1098-2388

Surgical Oncology

Surgical Oncology

online archiv od Vol.1 No.1 1992-
Vydavatel: Elsevier Science
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 0960-7404
ISSN (el.):

Surgical Oncology Clinics of North America

Surgical Oncology Clinics of North America

1992-, online archiv od Vol.11 2002 -
Vydavatel: W.B. Saunders, W.B. Saunders Co-Elsevier Inc
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1055-3207
ISSN (el.):

World Journal of Surgical Oncology

World Journal of Surgical Oncology

archiv online Vol.1 2003-; zahrnuje archiv ukončeného International Seminars in Surgical Oncology 1477-7800
Vydavatel: Biomed Central
Periodicita: různé
ISSN:
ISSN (el.): 1477-7819

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Knihy

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Autoři: Oldřich Coufal; Vuk Fait; kolektiv autorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 416
ISBN: 978-80-247-3641-9

Chirurgická onkologie

Chirurgická onkologie

Autoři: Horst Dieter Becker; Werner Hohenberger; Peter Michael Schlag; Theodor Junginger; Miloslav Duda; kolektiv autorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2005
Stránky: 880
ISBN: 80-247-0720-9

Chirurgie karcinomu plic

Chirurgie karcinomu plic

Autoři: Jiří Klein
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2006
Stránky: 232
ISBN: 80-247-1384-5

Chirurgie orgánových metastáz

Chirurgie orgánových metastáz

Autoři: Ivan Čapov; kolektiv autorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2008
Stránky: 181
ISBN: 978-80-246-1450

Kryochirurgie nádorů

Kryochirurgie nádorů

Autoři: Jan Žaloudík; František Strnad; Vuk Fait
Místo: Brno
Nakladatelství: Institut pro další v
Rok: 1995
Stránky: 68
ISBN: 80-7013-205-1

Maligní nádory mozku dospělého věku. Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 2

Maligní nádory mozku dospělého věku. Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 2

Autoři: Miroslav Kala
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 1998
Stránky: 111
ISBN: 8085824841

Nechirurgická léčba časných stadií karcinomu prsu

Nechirurgická léčba časných stadií karcinomu prsu

Autoři: Jiří Petera; Stanislav Filip
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2001
Stránky: 85
ISBN: 8072621173

Radiochirurgická léčba neurinomu akustiku pomocí gama nože

Radiochirurgická léčba neurinomu akustiku pomocí gama nože

Autoři: Roman Liščák; Hana Liščáková
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
Rok: 2000
Stránky: 61
ISBN: 80-7254-107-2

Rakovina štítné žlázy : zaměření na postavení chirurgie v komplexu protinádorových opatření

Rakovina štítné žlázy : zaměření na postavení chirurgie v komplexu protinádorových opatření

Autoři: Josef Dvořák (1943-)
Místo: Praha
Nakladatelství: Libri
Rok: 1997
Stránky: 303
ISBN: 80-85983-36-2

Speciální chirurgie

Speciální chirurgie

Autoři: Jiří Hoch; Jan Leffler
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2003
Stránky: 224
ISBN: 80-85912-06-6

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Tuzemská konferenční abstrakta

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy