Klinické studie

O nás

Organizace

Výbor sekce
Adresář sekce

Jednání

Odborné akce

Zdroje informací

Klinické studie

 

 

Klinické studie v imunoonkologii

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Karcinom prostaty (SOTIO 005)

  • První linie léčby CRPC
  • Vakcinace dendritickými buňkami v kombinaci s docetaxelem

Karcinom žaludku a junkce (MK3475-062)

  • První linie
  • Pembrolizumab samotný nebo v kombinaci s cht Cisplatina+5-Fluorouracil versus Placebo+Cisplatina+5-Fluorouracil

Karcinom žaludku (EMR 100070-008)

  • Třetí linie
  • Avelumab versus chemoterapie dle výběru zkoušejícího)


Informace o klinických studiích lze doplnit nebo upravit mailem PhDr. Petře Novákové, petra.novakova@linkos.cz