Adresář členů

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Ph.D.

LF MU, Ústav patologické fyziologie a MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie

prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce

as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie

MUDr. Tomáš Kepák

LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie

MUDr. Pavel Mazánek

LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie

MUDr. Peter Múdry, Ph.D.

FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP a neurologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie

MUDr. Vratislav Šmelhaus

Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

FN Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie