Adresář sekce

Níže jsou v abecedním pořadí uvedeni lékaři a ostatní zdravotničtní pracovníci, kteří dosud projevili zájem o práci v sekci.

Připomínáme však, že podmínkou členství v Sekci preventivní onkologie je členství v ČOS, proto jsou zájemci o práci v sekci níže rozděleni na členy a nečleny (externí spolupracovníky):

PharmDr. Martin Aringer

Novartis
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Božena Augustinová, CSc.

MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Helena Bartoňková

MOÚ Brno, Odd. radiologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Jozef Čupka

Praktický lékař pro dospělé, Mediciman sro. a Epigentest
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

ÚPL MU
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

LF MU a FN Brno
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinické urologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz LF MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky

MUDr. Vladimír Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

MU Brno, Ústav preventivního lékařství
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina

prof.MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

LF MU Ústav preventivního lékařství
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Petra Jarolímová

Nemocnice Nový Jičín
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MVDr. Josef Kameník, CSc.

Veterinární a farmaceutická univerzita
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Tomáš Kepák

LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie

MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.

ÚBEO a ÚBLG 1. LF UK
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

doc.MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie, 1.LF UK a VFN Praha
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

FN Motol Pneumologická klinika UK 2.LF
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pneumoonkologická

MUDr. Petr Martinov

MARK-MEDICO s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

Mgr. Václava Mošnová

Nutricia, Advanced Medical Nutrition
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Nemocnice Znojmo, ORKO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

Mgr. Ondřej Ngo

LF a PřF MU, IBA
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

PhDr. Petra Nováková

Linkos
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie

Mgr. Lucie Ondřichová

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz LF MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

RNDr. Pavel Poc

Kancelář poslance EP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Neuroonkologická sekce

Ing.et Ing. Jiří Polívka

Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Neuroonkologická sekce

Mgr. MUDr. Anna Prchlíková

Nemocnice Říčany a.s., Interní oddělení
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Marcela Prokopová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Petr Prošvic

Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Markéta Protivánková

LF MU a FN Brno, IHOK
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

Bc. Michaela Přikrylová

MOÚ
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Petra Řiháčková

Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

Ing. Antonín Samek

IPSEN PHARMA o.s.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Lucie Sefrhansová

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Monika Schneiderová

Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Ordinace praktického lékařství pro dospělé a ZZS Ústí nad Orlicí
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická

Doc.MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.

Veterinární a farmaceutická univerzita
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

as.MUDr. Štěpán Suchánek

Ústřední Vojenská Nemocnice, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu; IPVZ
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Milan Šikut

Dětské odd. Nemocnice na Homolce; IPSEN Pharma
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Alena Valíčková

MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

Mgr. Tomáš Vyhlídal

UP v Olomouci, Fakulta tělesné výchovy
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

MUDr. Michal Zápotocký

2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Ústřední Vojenská Nemocnice, Interní odd.
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

Nejste-li členem ČOS a máte zájem pracovat v Sekci preventivní onkologie, přihlaste se, prosím, za člena ČOS. Postup je uveden v části Přihláška, do přihlášky uveďte Česká onkologická společnost - Sekce preventivní onkologie.