Adresář sekce

Dosavadní zájemci o práci v sekci:

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Dagmar Adámková-Krákorová

FN u sv. Anny, radioterapeutické odd. a MOÚ KKOP
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Lenka Baldíková (Slámová)

MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.

FN Laboratoř exp. medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Dagmar Brančíková

LF MU a FN, IHOK; též FN u sv. Anny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce pro nádory hlavy a krku

MUDr. Oldřich Coufal

LF MU a MOÚ, Odd. chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkochirurgie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Chirurgie
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Barbara Donocíková

Onkologické centrum J.G. Mendela, KOC Nový Jičín, Třinec
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie, Sekce pro nádory prsu

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Nemocnice Atlas
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Peter Grell

MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Onkospondylochirurgická sekce

MUDr. Jana Halámková

LF MU a FN Brno, Oddělení klinické onkologie a MOÚ KKOP
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Pavel Horkel

Onkol. ambulance Hlučín
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Ludmila Hynková

MOÚ Klinika radiační onkologie
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Martina Chodacká

Nemocnice, Onkologické centrum
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice, odd. radiační onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

Jarmila Kovarikova

RADION-onkologická ambulance, s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Renata Koževnikovová

DTC Praha a.s.
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Radek Lakomý, PhD.

MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Petr Martinov

MARK-MEDICO s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jiří Navrátil

LF MU a MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Nemocnice Znojmo, ORKO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Radka Obermannová

Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Markéta Palácová

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Adam Paulík

Klinika onkologie a radioterapie FN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praze, Onkologická klinika a NNB
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Markéta Protivánková

LF MU a FN Brno, IHOK
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Monika Schneiderová

Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

Doc., MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

MOÚ, KKOP a OEGN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce lékařské genetiky

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro nádory hlavy a krku

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

LF MU, Masarykův onkologický ústav, KKOP a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Markéta Trnková

Biolab Praha k.s.
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Michal Vočka

1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.

LF MU a FN Brno Bohunice, Chirurgická klinika
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu

MUDr. Lucie Zárubová

Klinika plastické chirurgie, FNKV
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu