Adresář členů

Seznam aktivních členů Psychoonkologické sekce ČOS

Jste-li psycholog pracující s onkologickými pacienty a chcete se stát členem Psychoonkologické sekce ČOS ČLS J.E.P., je pro Vás k dispozici Přihláška za člena ČOS, Psychoonkologické sekce. Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete také v organizačních informacích

 

 

 

 

 

 

Adresář sekce: 

Mgr. Lucia Alakšová

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

MUDr. Tibor Csóka

NsP, Poliklinické oddelenie klinickej onkológie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Hana Čápová

FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Jana Černá, Dis.

Soukromá poradna
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

UO a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie a Oddělení klinické hematologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Libuše Kalvodová

Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Lucie Kociánová

UP OL - psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

MUDr. Olga Kunertová

Psychoterapeutické centrum Gaudia
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum Liberec
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Pavla Lhotová

Nemocnice na Pleši
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Karolína Machová

FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr., Ing. Pospíchal Martin

UK Katedra psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Petra Nováková

Linkos
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie

PhDr. Ivo Oral

Nemocnice s poliklinikou
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie

MUDr. Jindřich Polívka

Odd. klinické hematologie FNKV
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Věra Reichlová

Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Vlasta Romanová

FN Plzeň, ORAK
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Alexandra Škrobánková

FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Ivona Šporcrová

Ambulance klinické psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Kristína Tóthová

FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

PhDr. Květoslava Vachudová

FN Plzeň, ORAK
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Jana Víchová

Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

Mgr. Irena Vlčková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie