Adresář členů

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

FN a LF UK, Urologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Pavel Dušek

2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

doc. MUDr. Richard Fiala (1962-), CSc.

FN Olomouc, Urologická klinika a Kroměříž a Hradec Králové a UK
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce uroonkologie

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Jaroslav Hájek

FNsP Radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Urologická klinika a Androgeos
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie

MUDr. Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Kateřina Kopečková

Onkologická klinika FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Rostislav Kuklík, MBA

Sotio, a.s.
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Radek Lakomý, PhD.

MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Petr Řehořek

FN u sv. Anny
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro nádory hlavy a krku

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika radiační onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Neuroonkologická sekce

MUDr. Darja Šustrová

FN Motol, Radioterapeuticko onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie