Slovníček

Počet nalezených položek: 17

adenom / adenokarcinom / adenoca / dysplastický adenom

nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu). Nezhoubný nádor se označuje jako adenom, zhoubný jako adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca).
Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá odvozen vzhledu výchozí tkáně: tubulární - vytvářející tubuly (trubičky), vilózní - vytvářející (vlasovité) výrůstky, papilární - vytvářející bradavčité útvary, mucinózní (hlenotvorný) - vytvářející hlen., apod. Nádor může mít více těchto vlastností najednou, např. tubulovilózní nádor, tubulární hlenotvorný nádor apod.

adenom bez displazie

Jedná se o nezhoubný nádor bez buněčných změn, které by mohly směřovat ke vzniku nádoru zhoubného.

adenom nadledvin

nezhoubný nádor kůry nadledvin. může vylučovat nadměrné množství hormonů, které jsou nadlevinami produkovány, což se může projevit jako Cushingův syndrom.
Více informací o Cushingově syndromu najdete na webu Lab Tests Online.

adenom s těžkou dysplázií

Viz. hesla adenom a dysplazie. Nezhoubný nádor se změnami, které by mohly, pokud by adenom nebyl odstraněn, vést ke vzniku zhoubného nádoru.

adenomyomatozní hyperplasie prostaty

Adenomyomatozní hyperplasie prostaty je nezhoubné onemocnění postihující převážnou většinu mužů ve vyšším věku. Je podkladem většiny "obtíží s prostatou". Protože však podobné obtíže mohou být způsobeny i zhoubným nádorem, měl by každý muž, který má obtíže s močením navštívit urologa.
Informace o benigní hyperplazii prostaty najdete na webu LabTestOnline.

cystadenom

adenom (nezhoubný nádor) vytvářející dutiny, které mohou být vyplněny tekutinou, hlenem ap.

hidradenom

hidradenom je nádor vnikající v potní žláze. Koncovka "-adenom" svědčí o tom, že se jedná o nádor nezhoubný.

myofibroadenomatozní hyperplasie prostaty

myofibroadenomatozní hyperplasie prostaty je "běžné" zvětšení prostaty, které s postupujícím věkem postihuje s různou intenzitou téměř všechny muže. Nejedná se o onemocnění nádorové.
Informace o benigní hyperplazii prostaty najdete na webu LabTestOnline.

nádor nezhoubný (benigní)

Nádorové buňky zpravidla vytvářejí struktury, které se podobají strukturám výchozí tkáně, tyto struktury však nejsou zapojeny do struktury orgánu nebo tkáně. Nezhoubný nádor má většinou ostré ohraničení, nevytváří metastázy. Pokud při svém růstu tlakem neohrožuje funkci důležitých orgánů (například meningeom – nezhoubný nádor mening – obalů mozku), není zpravidla životu nebezpečný. Léčba je zpravidla chirurgická, pokud je nádor odstraněn celý, nedochází zpravidla k recidivě.
Příklady nezhoubných nádorů kosti, chrupavky a pojivové tkáně. Název vychází z latinského názvu tkáně a přípony -om (jejich zhoubná varianta se označuje jako sarkom):
 • Fibrom - nádor z vaziva, může se vyskytovat téměř kdekoli, častý je na kůži (např. ve formě na tenké stopce visícího útvaru) (zhoubná varianta: fibrosarkom)
 • Myxom - nádor z řídké pojivové tkáně (ve své zhoubné variantě se řadí do skupiny sarkomů měkkých tkání)
 • Lipom - nádor z tukové tkáně, nejčastěji v podobě "bulek" pod kůží (zhoubná varianta: liposarkom)
 • Myom (leiomyom, rhabdomyom) - nádor ze svalové tkáně, a to buď z kosterních příčně prohovaných svalů (rhabdomyom), nebo z hladké svaloviny (leiomyom - častý u žen v děloze) (zhoubná varianta: myosarkom, leiomyosarkom, rhabdomyosarkom)
 • Hemangiom - nezhoubný nádor z krevních cév, který je spíše "kosmetickou" vadou. Vrozený hemangiom ve formě červené plochy může dosahovat značných rozměrů (bývá pak označován jako névus flameus, oheň), častěji se vyskytuje ve formě několik milimetrů velkých červených až fialových útvarů na kůži, kterých zpravidla přibývá s věkem. Zhoubný hemangiosarkom je vzácný.
 • Osteom - nádor vycházející z kosti
 • Chondrom - nádor vycházející z chrupavky (zhoubná varianta: chondrosarkom)
 • Histiocytom, fibrozní histiocytom, dermatofibrom - kožní nádor složený z histiocytů a vaziva

Příklady nezhoubných nádorů vycházejících z epitelu (jejich zhoubná varianta se označuje jako karcinom):

 • Adenom - nádor ze žlázového epitelu (například adenom ve slinné žláze, v tlustém střevu apod.) (zhoubná varianta: adenokarcinom)
 • Cystadenom - adenom vytvářející cysty (dutiny, zpravidla vyplněné tekutinou) (zhoubná varianta: cystadenokarcinom)
 • Papilom - nádor vycházející ze sliznice (např. v močovém měchýři, v mlékovodu apod.) v podobě třásnitých nebo bradavičných výběžků. Mnohočetný výskyt se označuje jako papilomatoza (zhoubná varianta: papilokarcinom)

Nezhoubné nádory mohou být tvořeny směsí různých tkání, tomu pak odpovídá jejich složený název, například:

 • Fibrolipom - nádor se složkou fibromu a lipomu
 • Myxofibrom - nádor se složkou myxomu a fibromu (zhoubná varianta myxofibrosarkom)
 • Fibroadenom - nezhoubný nádor složený z pojivové složky (fibrom) a epitelové složky (adenom), je častý například v prsu. (zhoubná varianta: fibroadenokarcinom v němž je zhoubná pouze epitelová složka (adenokarcinom), nebo vzácně karcinosarkom, jehož obě složky jsou zhobuné)

nádor nezhoubný-adenom na hypofýze

hypofýza (podvěsek mozkový) je drobná žláza umístěna v lebce. Adenom je nezhoubný nádor, který se může projevovat dvěma způsoby: 1. při růstu utlačuje okolní tkáně, například zrakový nerv, což se projevuje zúžením zorného pole až úplnou slepotou. 2. vysokou produkcí některého z hormonů, které hypofýza normálně produkuje, a následnou odezvou organismu (např. akromegalie - zvětšování nohou, rukou, brady atd.) Léčba je chirurgická.

papilární kystadenom ovaria

kystadenom (= cystadenom, viz. heslo nádor nezhoubný): adenom (=nezhoubný nádor) vytvářející cysty (dutiny, zpravidla vyplněné tekutinou)
papilární: (nádor) vytvářející bradavčité nebo třásnité útvary (viz heslo viz. heslo nádor nezhoubný, papilom)
ovarium: vaječník
papilarni kystadenom ovaria: nezhoubný cystický nádor vaječníku vytvářející bradavčité nebo třásnité útvary

pleomorfní adenom

Nezhoubný nádor vyskytující se především ve slinných žlázách (příušní žláza, podčelistní žláza), výjimečně i v jiných žlázách. Nádor může produkovat mezibuněčnou hmotu připomínající chrupavku. Léčba je chirurgická, pokud však není dostatečně radikální (např. proto, že nádor příušní žlázy je v těsné blízkosti lícního nervu, který by mohl být při operaci porušen), nádory recidivují. Neléčený nebo recidivující pleomorfní adenom se může zvrhnout ve zhoubný nádor.

pleomorfní adenom, pleomorfní sarkom

Nezhoubný nádor vyskytující se především ve slinných žlázách (příušní žláza, podčelistní žláza), výjimečně i v jiných žlázách. Nádor může produkovat mezibuněčnou hmotu připomínající chrupavku. Léčba je chirurgická, pokud však není dostatečně radikální (např. proto, že nádor příušní žlázy je v těsné blízkosti lícního nervu, který by mohl být při operaci porušen), nádory recidivují. Neléčený nebo recidivující pleomorfní adenom se může zvrhnout ve zhoubný nádor (sarkom).

polyp, adenomatózní polyp, polypóza

Polyp je vyklenutí sliznice (střeva, močového měchýře apod.) vzniklé zánětem nebo nádorem (adenomatózní polyp = polyp tvořený nezhoubným nádorem). Polypóza je výskyt mnoha polypů, který může být podmíněn geneticky (dědičně).

tubulární adenom col.acendens s těžkou dysplasií

nezhoubný (benigní) nádor ve vzestupné části tlustého střeva (v pravé polovině břicha). Odstranění adenomu se provádí při kolonoskopii. Dysplazie.

vilozní adenom tlustého střeva

adenom je nezhoubný nádor, slovem vilózní je popsán jeho vzhled, na povrchu nádoru jsou drobné výrůstky ("vlásky")