Nádory mužského pohlavního ústrojí na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům a seznam nadací

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

ARCUS - ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM je profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností. Obsahuje sekce Mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a děložního čípku.

Centrum léčby rakoviny prostaty

Centrum léčby rakoviny prostaty

Každý rok odhalí lékaři u pěti tisíců Čechů rakovinu prostaty, přičemž 1400 mužů ročně této zákeřné nemoci podlehne. Jedním z míst, kde léčí karcinom prostaty je Centrum léčby rakoviny prostaty, které je součástí Komplexního onkologického centra Nový Jičín. Toto pracoviště využívá prakticky všechny metody vhodné pro léčbu karcinomu prostaty.

Česká urologická společnost

Česká urologická společnost

Cílem těchto stránek je přinést pacientům nebo zájemcům z řad laické veřejnosti co nejvíce informací, které se týkají urologických onemocnění. Pod jednotlivými odkazy naleznete základní informace o příčinách, rozšíření a diagnostických metodách u vybraných diagnóz. Pomocí mapky sítě urologické péče je možné vyhledat si kontakty na urologickou ordinaci v rámci celé České republiky.

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál o epidemiologii nádorů České republiky zpřístupňuje velmi cenná data z Národního onkologického registru (NOR) širokému spektru uživatelů a zájemců. K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období 1977 - 2008. Analýzy jsou vytvářeny pomocí analytického a prezentačního softwaru SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat). Webový portál vytvořil kolektiv autorů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Centrum biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Europa UOMO CZ

Europa UOMO CZ

Stránky Občanského sdružení Europa UOMO CZ, které sídlí na Urologické klinice Fakultní nemocnice Brno, se zaměřují na co nejširší veřejnou informovanost o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých. Svou různorodou činností chce česká součást koalice pomáhat postiženým pacientům a jejich blízkým nalézat odpovědi na mnohé otázky, které se vynoří v okamžiku, kdy se pacient (a následně i jeho blízcí) náhle dozví neblahou diagnózu.

Liga proti rakovině Brno

Liga proti rakovině Brno

Liga proti rakovině Brno je samostatným právním subjektem, dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění. Přináší informace o prevenci, příznacích, rizikových faktorech zhoubných nádorů. Najdete zde rozsáhlou knihovnu pacientských brožur, dotazy a odpovědi, informace o prevenci, akcích a také slovo lékaře, lékárníka, psychologa a kněze.

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav

Stránky Masarykova onkologického ústavu mají i rozsáhlou část věnovanou veřejnosti a pacientům. Obsahuje informace o typech nádorů, podrobný popis jednotlivých vyšetřovacích metod, informace o mamografickém screeningu a informace o léčbě onkologických onemocnění.

Máš koule? Tak si je hlídej!

Máš koule? Tak si je hlídej!

Nová mobilní aplikace a s ní související webová stránka je určená předevsím pro dospívající chlapce a mladé muže, kteří jsou právě v tomto mladém věku nejvíce ohroženi zhoubným nádorem varlat. Aplikace pro chytré telefony (iPhone, Android a Windows Phone) obsahuje instruktážní video o vyšetřování varlat, odborné lékařské informace o problematice nádorů varlat, ilustrovaný návod, jak provádět samovyšetření, interaktivní mapu komplexních onkologických center v ČR a její hlavní funkcí je tzv. Hlídač koulí, nastavitelné zařízení podobné budíku, které má mužům samovyšetření v pravidelných intervalech (jednou měsíčně) připomínat. Odborným garantem aplikace je primářka brněnské onkologie MUDr. Viera Bajčiová, CSc.  Podívejte se na web a nebo si stáhněte aplikaci pro chytré telefony na AppStore, Google Play a Windows phone.

Nádory prostaty.cz

Nádory prostaty.cz

Stránky informující o všech aspektech nádorů prostaty jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň.

Nádory.cz

Nádory.cz

Stránky jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň. Informující o všech aspektech nádorů prostaty, varlat, karcinomu prsu, děložního čípku, močového měchýře a ledvin a o gastrointestinálním stromálním tumoru.

ONKO prostaty

ONKO prostaty

Informační portál Online klinika pro onklologii prostaty je průvodce léčbou tohoto onemocnění pro nemocné rakovinou prostaty, nebo jejich blízké. Pacient se zaregistruje a pak podle fáze nemoci dostává jasné instrukce k léčbě.  Vznik online kliniky vychází ze současných odborných doporučení. Za projektem nestojí jedna konkrétní klinika, kterou by bylo možné navštívit, lékaři pochází z různých zdravotnických zařízení. ONKO Prostaty je pouze webový projekt.

Onkofórum

Onkofórum

Stránky Onkofóra jsou založeny na internetovém deníku Remedia Mednet. Obsahují i informace o hlavních zhoubných onemocněních a jejich léčbě.

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Internetové stránky onkologického centra 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka a Ústav onkologie a pneumologie na Pleši) přinášejí také samostatnou sekci pro veřejnost, obsahující informace pro onkologické pacienty a jejich blízké. Jsou zde také informace o typech léčby, léčebných postupech, vyšetřovacích metodách a prevenci. Můžete si otestovat své riziko a vznést Vaše dotazy o prevenci a léčbě nádorových onemocnění. Ke stažení jsou zde osvětové materiály.

Onkologické oddělení FTN

Onkologické oddělení FTN

Stránky Onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice se věnují malignímu melanomu, karcinomu prsu, nádorům varlat a nádorům zažívacího traktu. Vysvětlují tyto diagnózy a jejich léčbu, zpřístupňují i instruktážní videa k samovyšetřování.

Prevencenadoru.cz

Prevencenadoru.cz

Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně. Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno jsou k dispozici informace k onkoprevenci pro veřejnost. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu. Stránky obsahují rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, včetně návodu na samovyšetření prsu, popisu rizik vzniku nádoru a další informace, o nádorech ledvin a močového měchýře a jeho prevenci, o nádorech děložního čípku, dělohy a vaječníků a o jejich předcházení. Obsahuje i informace o prevenci nádorů varlat, včetně návodu na samovyšetření, a další informace o této diagnóze a o nádoru prostaty a popis rizik jeho vzniku. Dále je zde část věnovaná prevenci nádorů kůže, informacím o rizikových faktorech nádorů hlavy a krku a osahuje i rozsáhlé informace o prevenci zhoubných nádorů plic s důrazem na prevenci. Samostatnou kapitolou jsou informace o prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů žaludku, včetně informací o vyšetřeních tlustého střeva a odpovědí na nejčastější otázky.

Testis.cz - Nádory varlat

Testis.cz - Nádory varlat

Stránky informující o všech aspektech nádorů varlat jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň a jsou určeny odborníkům. Obsahují však i odpovědi na laické dotazy.

Uroweb.cz

Uroweb.cz

Informace o zhoubných onemocněních urogenitálního systému pěkně pohromadě pod jednou střechou – tak lze krátce a výstižně popsat nový portál Uroweb.cz. Je určen vám všem, kteří se o urologické malignity zajímáte a poskytnout vám tak rychlý a pohodlný přístup k informacím, které potřebujete. Největší prostor je věnován epidemiologii jednotlivých diagnóz, naleznete zde však i informace o diagnostice a léčbě či přehled zdravotnických zařízení pro léčbu urologických malignit.