Co nového na ČOS a Linkos

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 422 zrušit všechny filtry

Vážení členové Sekce uroonkologie,

podle stanov České lékařské společnosti je naší povinností uspořádat volby výboru sekce.

Prvním krokem by mělo být ustanovení volební komise (3 členové). Současně s tím bychom měli sestavit kandidátku do výboru sekce. Počet členů výboru není předem dán. Sekce má přibližně 40 členů. Dovoluji si tedy navrhnout výbor o 7 členech. Ti si pak zvolí předsedu a místopředsedu.

Vzhledem k velkému počtu členů sekce a faktu, že výbor sekce t.č. neexistuje, navrhuji, aby byla tato volební komise ustanovena přímo, pokud nikdo nepošle zásadní námitku do 2 týdnů. Z praktických důvodů je vhodné, aby byla volební komise z jednoho města. Do volební komise navrhuji tyto kandidáty: Vlasta Čmejlová, Petra Holečková, Tomáš Büchler (všichni s kandidaturou do volební komise souhlasí).

Členové volební komise nesmí kandidovat do výboru.

Kandidáty do výboru prosím hlaste mně do 15.4.2017 na adresu tomas.buchler@ftn.cz. Po uzávěrce kandidátky pošlu e-mail se jmény kandidátů, které se budou průběžně objevovat i na /sekce-uroonkologie.

Hlasování o výboru by proběhlo korespondenční formou (budou vám zaslány hlasovací lístky).

S pozdravem

Tomáš Büchler

ze dne 14. 3. 2017 ve FN Motol.

23. aktualizace Modré knihy ČOS vychází tiskem, na webu ve formátu html a pdf a nyní si ji můžete také stáhnout i do svých mobilních telefonů a tabletů ve formátu e-pub. Přečtěte si, jak na to.

 

Pozvánka na setkání vedoucích lékařů KOC v rámci BOD dne 27.4.2017 v 7:30 hodin.

Modrou knihu můžete číst přímo na Linkos nebo si stáhnout ve formátu pdf do počítače. Tiskem vychází pouze část se standardy léčby.  

 

ÚVOD VEDOUCÍHO AUTORSKÉHO TÝMU 23. vydání:


Vážené kolegyně a kolegové,

na základě rozhodnutí výboru České onkologické společnosti vychází další vydání naší tzv. Modré knihy. Na jejím zpracování se podílí stále více lidí, odborníků z celé naší republiky. Je vidět, že si drží svůj standard a své původní poslání – informovat naše onkology o současných možnostech onkologické léčby, v našem společenském prostředí. Napomáhá orientovat se ve složité problematice stanovení cen léků, úhrad léků a moderních trendech v onkologické léčbě, zatím stále stavěné na základech Evidence based Medicine. Je potěšující vidět neustálý pokrok v léčbě onkologických onemocnění a i to, že naše země si tento pokrok může stále dovolit. Bereme to jako samozřejmost, ale do budoucna to nemusí platit.

Rád bych touto cestou poděkoval všem spoluautorům a editorům, kteří se na novém vydání podíleli a věřím, že vám všem bude opět oporou a relevantním pomocníkem při stanovení strategie léčby – věřím, že nejdůležitějším kroku v práci každého lékaře.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
vedoucí autorského týmu

 

Vychází 23. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti s platností od března 2017. Modrou knihu můžete číst přímo na Linkos nebo si stáhnout ve formátu pdf do počítače. Modrá kniha ve formátu e-pub pro tablety a telefony je v přípravě.     

na téma osobnostní změny onkologického pacienta v kontextu rodiny se bude konat 13. září v Plzni. 

ze dne 17. února 2017 v Brně. 

Rozhovor s předsedkyní České onkologické společnosti Doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA.

Zápis z jednání skupiny, které se konalo dne 1. února 2017.

XLI. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční 26. – 28. dubna 2017. Termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 6. 3. 2017. Poslední termín k registraci pasivní účasti je 18. 4. 2017.

Vážení kolegové,

na internetových stránkách ČOS ČLS JEP www.linkos.cz a na stránkách www.onkologickedny.cz naleznete aktuální informace k XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční ve dnech 26. – 28. dubna 2017. Připomínáme, že registrace je možná pouze elektronicky. Poslední termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 6. 3. 2017. Poslední termín k registraci pasivní účasti je 18. 4. 2017. Po tomto termínu bude možná ještě registrace pasivní účasti přímo na místě.

Těšíme se na setkání v Brně!

Členové organizačního a programového výboru BOD a KNZP

 

ze dne 31.1. 2017 ve FN Motol. 

je svoláno na 17. února 2017 v 10 hodin do Brna. 

letos na téma nádorová onemocnění hlavy a krku. Pořádá Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. dne 1. února 2017 v Praze.