Co nového na ČOS a Linkos

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 429 zrušit všechny filtry

dovolujeme si Vás upozornit, že na internetových stránkách konference byl zveřejněn program Brněnských onkologických dnů a doprovodných konferencí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že na internetových stránkách https://www.onkologickedny.cz/program byl zveřejněn program Brněnských onkologických dnů a doprovodných konferencí.

V průběhu tří dnů bude prezentováno přes 400 příspěvků. Program bude od 18.4.2017 k dispozici i pro Vaše mobilní telefony a tablety, a to v podobě aplikace "SmartCongress BOD 2017," kterou získáte zdarma v aplikačních storech přímo ve Vašich mobilních zařízeních.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně!

Organizační výbod BOD a KNZP

registrace na kongres pro členy ČOS (zdarma) je již aktivní! Instrukce v dnes rozeslaném e-mailu členům nebo v kalendáři akcí na Linkos. 

Nabídka pro členy ČOS: registrace zdarma! Registrujte se dnes na gotoper.com/go/PGUCOS! Tato vzdělávací konference je určena především pro klinické a radiační onkology a pro onkochirurgy, svá témata si zde najdou všichni lékařští profesionálové, kteří pečují o onkologické pacienty se zhoubnými nádory genitourinárního traktu. Více v kalendáři akcí

Klub mladých onkologů připravil pro své členy projekt, jehož cílem je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. 

Členy sekce prosíme o zaslání jmen navrhovaných kandidátů pro volby do výboru Sekce uroonkologie na adresu tomas.buchler@ftn.cz do 15. dubna 2017.

Vážení členové Sekce uroonkologie,

podle stanov České lékařské společnosti je naší povinností uspořádat volby výboru sekce.

Prvním krokem by mělo být ustanovení volební komise (3 členové). Současně s tím bychom měli sestavit kandidátku do výboru sekce. Počet členů výboru není předem dán. Sekce má přibližně 40 členů. Dovoluji si tedy navrhnout výbor o 7 členech. Ti si pak zvolí předsedu a místopředsedu.

Vzhledem k velkému počtu členů sekce a faktu, že výbor sekce t.č. neexistuje, navrhuji, aby byla tato volební komise ustanovena přímo, pokud nikdo nepošle zásadní námitku do 2 týdnů. Z praktických důvodů je vhodné, aby byla volební komise z jednoho města. Do volební komise navrhuji tyto kandidáty: Vlasta Čmejlová, Petra Holečková, Tomáš Büchler (všichni s kandidaturou do volební komise souhlasí).

Členové volební komise nesmí kandidovat do výboru.

Kandidáty do výboru prosím hlaste mně do 15.4.2017 na adresu tomas.buchler@ftn.cz. Po uzávěrce kandidátky pošlu e-mail se jmény kandidátů, které se budou průběžně objevovat i na /sekce-uroonkologie.

Hlasování o výboru by proběhlo korespondenční formou (budou vám zaslány hlasovací lístky).

S pozdravem

Tomáš Büchler

ze dne 14. 3. 2017 ve FN Motol.

23. aktualizace Modré knihy ČOS vychází tiskem, na webu ve formátu html a pdf a nyní si ji můžete také stáhnout i do svých mobilních telefonů a tabletů ve formátu e-pub. Přečtěte si, jak na to.

 

Pozvánka na setkání vedoucích lékařů KOC v rámci BOD dne 27.4.2017 v 7:30 hodin.

Modrou knihu můžete číst přímo na Linkos nebo si stáhnout ve formátu pdf do počítače. Tiskem vychází pouze část se standardy léčby.  

 

ÚVOD VEDOUCÍHO AUTORSKÉHO TÝMU 23. vydání:


Vážené kolegyně a kolegové,

na základě rozhodnutí výboru České onkologické společnosti vychází další vydání naší tzv. Modré knihy. Na jejím zpracování se podílí stále více lidí, odborníků z celé naší republiky. Je vidět, že si drží svůj standard a své původní poslání – informovat naše onkology o současných možnostech onkologické léčby, v našem společenském prostředí. Napomáhá orientovat se ve složité problematice stanovení cen léků, úhrad léků a moderních trendech v onkologické léčbě, zatím stále stavěné na základech Evidence based Medicine. Je potěšující vidět neustálý pokrok v léčbě onkologických onemocnění a i to, že naše země si tento pokrok může stále dovolit. Bereme to jako samozřejmost, ale do budoucna to nemusí platit.

Rád bych touto cestou poděkoval všem spoluautorům a editorům, kteří se na novém vydání podíleli a věřím, že vám všem bude opět oporou a relevantním pomocníkem při stanovení strategie léčby – věřím, že nejdůležitějším kroku v práci každého lékaře.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
vedoucí autorského týmu

 

Vychází 23. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti s platností od března 2017. Modrou knihu můžete číst přímo na Linkos nebo si stáhnout ve formátu pdf do počítače. Modrá kniha ve formátu e-pub pro tablety a telefony je v přípravě.     

na téma osobnostní změny onkologického pacienta v kontextu rodiny se bude konat 13. září v Plzni. 

ze dne 17. února 2017 v Brně.