Co nového v onkologii

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 648 zrušit všechny filtry

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni vás zvou na mezinárodní konferenci 20. - 21. dubna v Brně.

20. března 2016 Kunětická Hora Dříteč. Pozvánka s programem v kalendáři.  

Uveřejněn analytický report z registru GIST (gastrointestinální stromální tumor). Report na základě stavu registru k datu 11. listopadu 2016.

Změna termínu konání! Konference bude 24. - 25. listopadu 2017 ve Vienna House Diplomat Prague Hotel. Navštivte webové stránky konference. 

13. ročník interdisciplinární konference se bude konat 28. - 30. listopadu 2017 v Olomouci. 

Mezioborová konference pro odborníky, zabývající se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku 7.-8. dubna 2017 v Hradci Králové. Součástí konference bude i první volební členská schůze vznikající České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku.

vychází číslo 6, ročník 29. K e-publikaci uvolněna pouze abstrakta, plné texty budou k dispozici nejpozději 15. února 2017.

SROBF, Multiscan, s.r.o. a KOC Pardubice vás zvou na Best of ASTRO, 20. března 2017 v Kongresovém centru Kunětická Hora Dříteč. 

Multiscan, s.r.o. a KOC Pardubice vás zvou na VII. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou a upozorňují na změnu termínu konání konference! Konference se uskuteční již 11. - 12. 5. 2017 v Kongresovém centru Kunětická Hora Dříteč.

počet hlášených onemocnění k 30.11. 2016.

Připomínáme zimní a jarní kurzy v rámci programu ESMO Preceptorship 2017. Uzávěrky přihlášek již příští týden a v průběhu prosince! Sledujte termíny kurzů (Imunoonkologie, podpůrná a paliativní péče, zhoubné nádory plic, ovariální karcinom).

Společnost českých patologů, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J.E.P.
a Česká onkologická společnost ČLS J.E.P. Vás zvou na Mutation Day 2016, který se koná 2. prosince v Hradci Králové. Akce je jednodenní! 

Program naleznete na Linkos v kalendáři akcí

 

K dispozici podrobný program. Akce je jednodenní! Věnováno aktuální klinické praxi, perspektivám i financování prediktivní diagnostiky jako podmínky personalizované léčby pacientů s NSCLC a formulaci aktualizovaného Interdisciplinárního konsensu pro prediktivní vyšetřování u NSCLC.

NZIS report je k dispozici na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

počet hlášených onemocnění k 31.10.2016.