Co nového v onkologii

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 680 zrušit všechny filtry

Klub mladých onkologů vás zve na interaktivní seminář pod odbornou garancí České onkologické společnosti a v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“.

Nabídky pracovních příležitostí pro lékaře a studenty, nabídky kandidátů nemocnicím. 

9. listopadu, ORAK FN Plzeň.

27. září 2017, ORAK FN Plzeň.

k dispozici je konečný program konference. Přihlášení na konferenci je možné nejpozději do 27. dubna 2017. Přihláška v kongresovém kalendáři. 

Upozornění na nutnost monitorovat srdeční funkce v průběhu a po léčbě trastuzumabem.

přijme klinického onkologa. 

se uskuteční 23. a 24. června 2017 v Praze. Pořadatelé z PER Global LLC nabízejí zdarma registraci lékařům z ČR. Pro další informace sledujte Linkos.  

se uskuteční 23. - 24. listopadu 2017 v Praze. 

počet hlášených onemocnění k 28. 2. 2017.

Informace o vzniku mezioborového sdružení s názvem Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s. a připomenutí konference Nádory hlavy a krku 2017, v jejímž rámci bude i první volební schůze kooperativní skupiny.

Ohlédnutí za letošním PragueOnco z pera Doc. MUDr. Jany Prausové Ph.D., MBA.

Mezinárodní setkání na téma kardio-onkologie je určeno pro kardiology, onkology, hemato-onkology a praktické lékaře. Abstrakta odborných sdělení do 1.3. 2017. 

Připomínáme vzdělávací akce ESMO, určené klinickým onkologům, které jsou nyní otevřeny k podávání přihlášek.

Informace o činnosti a aktivitách. Dopis předsedy Správní rady Purkyňova nadačního fondu Prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA.