Co nového v onkologii

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 669 zrušit všechny filtry

Ohlédnutí za letošním PragueOnco z pera Doc. MUDr. Jany Prausové Ph.D., MBA.

Mezinárodní setkání na téma kardio-onkologie je určeno pro kardiology, onkology, hemato-onkology a praktické lékaře. Abstrakta odborných sdělení do 1.3. 2017. 

Připomínáme vzdělávací akce ESMO, určené klinickým onkologům, které jsou nyní otevřeny k podávání přihlášek.

Informace o činnosti a aktivitách. Dopis předsedy Správní rady Purkyňova nadačního fondu Prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA.

seminář o účelné farmakoterapii pro členy ČLS JEP do 35 let.

na téma "20 let v onkologii solidních nádorů" ve dnech 16. - 18. června 2017, hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou.

vychází číslo 1, ročník 30. 

Číslo 6 ročník 29, vydané 15. prosince, bylo uvolněno k plnému zveřejnění na Linkos, včetně plných textů.

Tradiční pracovní den České gastroenterologické společnosti.

Nadace pro transplantace kostní dřeně vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy na rok 2017 ve výši 100.000,-Kč. Nominace do 15.3. 2016, nominujícími jsou děkané či proděkané fakult, vedoucí pracovníci institucí a pracovišť s náplní odpovídající profilu Stipendia.

13. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 22. – 23. 6. 2017 v Žerotínském zámku Nový Jičín. Přihláška k aktivní účasti do 31. 3. 2017.

Informace o 2. Plzeňském renálním dnu (21.3.) a 3. Plzeňském kolorektálním dnu (2.5.) v kalendáři akcí.  

Cyklus edukačních seminářů pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie pod garancí ČOS v devíti městech České republiky:  8.2. Olomouc * 28.2. Jihlava * 5.4. Ústí nad Labem * 6.4. Praha * 11.4. Plzeň * 18.4. České Budějovice * 19.4. Zlín * 22.5. Hradec Králové * 24.5. Ostrava

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS J.E.P. Vás zvou na 2. ročník konference v Praze 19. - 20. května 2017.

Výzva ČLS J.E.P. a elektronické univerzity EUNI k dodání návrhů témat pro elektronické vzdělávání lékařů.