Co nového v onkologii

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 695 zrušit všechny filtry

V časopise Medical Tribune vyšla zpráva o semináři, který se konal v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“ na letošních BOD. 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru sympozia pozvali k účasti na II. celostátním spondyloonkologickém sympoziu „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“,

Sympozium se koná dne 5. června 2017 v kongresových prostorách hotelu Marriott v Brně.
Je pořádané pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.


Akce je určena pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.


Máte-li zájem se sympozia zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a detailní informace najdete na http://www.symma.cz/spondyloonkologie/

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme


S přátelským pozdravem

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

II. celostátní spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“ se koná 5. června 2017 v Brně. 

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS J.E.P. Vás zvou na 2. ročník konference v Praze 19. - 20. května 2017. K dispozici program a informace pro účastníky. 

Konference ČARO věnovaná plicním nemocem spojeným s kouřením pod záštitou WHO, MZ a ČLS J.E.P. v Praze 30. května 2017.

Konference OECI (Organisation of European Cancer Institutes) se letos uskuteční v Brně 20. - 23. června. Podrobnosti a program v kalendáři akcí.  

počet hlášených onemocnění k 30. 4. 2017.

Jste lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník či jiný pracovník ve zdravotnictví a setkáváte se s dospělými onkologickými pacienty s nezaopatřenými dětmi? Doporučte jim pomoc Dobrých andělů! Pravidelné příspěvky usnadní rodině zvládnout těžkou situaci a minimalizovat dopad nemoci na jejich děti.

Důležitá dodatečná upozornění na možnost krvácení a rhabdomyolýzy ve spojení s přípravkem Cotellic™ (cobimetinibum), včetně nových doporučení týkajících se úpravy dávky.

k dispozici je konečný program konference. Přihlášení na konferenci je možné nejpozději do 27. dubna 2017. Přihláška v kongresovém kalendáři.

vychází číslo 2, ročník 30 časopisu Klinická onkologie. 

Vážení a milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na workshop v rámci BOD 2017, který bude věnován vysoce aktuálním otázkám hodnocení klinického benefitu inovativní onkologické léčby, právním aspektům a zahraničním zkušenostem při stanovování cen a úhrad inovativních léčivých přípravků. Termín konání je středa 26.4.2017 od 14.00 v prostorách BVV, detaily v přiloženém pdf programu. Účast na středečním workshopu je zdarma, registrace cestou www.onkologickedny.cz nebo přímo na místě.

Těšíme se na setkání s vámi v Brně

Regina Demlová a Katarína Petráková, MOÚ Brno

Jana Prausová, předsedkyně ČOS

Pozvánka a program na workshop nadačního fondu PharmAround a Masarykova onkologického ústavu, konaný ve středu 26.4.2017 od 14.00.  

počet hlášených onemocnění k 31. 3. 2017.

1. oznámení.