Aktualizace evidence členů

Evidenci členů České onkologické společnosti vede centrálně sekretariát České lékařské společnosti JEP. Na této stránce najdete rady, co dělat při změnách údajů do evidence členů (změna, jména, adresy, kontaktů a pod).

  • Přestěhovali jste se?

    Datum: 19. 7. 2011

    V adresáři na Linkos jsou uvedeny pouze pracovní adresy a e-maily členů ČOS. V evidenci České lékařské společnosti jsou uvedeny také soukromé adresy, na které je zasílána korespondence a časopisy. Pokud jste se přestěhovali, podívejte se, jak je třeba postupovat.

    čtěte dál about Přestěhovali jste se?