Přestěhovali jste se?

  • 19. 7. 2011

V adresáři na Linkos jsou uvedeny pouze pracovní adresy a e-maily členů ČOS. V evidenci České lékařské společnosti jsou uvedeny také soukromé adresy, na které je zasílána korespondence a časopisy. Pokud jste se přestěhovali, podívejte se, jak je třeba postupovat.

Centrální evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.

Změnu korespondenční adresy můžete nahlásit sekretářce ČOS, paní Caskové, nebo přímo do centrální evidence formulářem Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.